Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2022-08-13

Imię:
Piotr
Pytanie:
Panie Wójcie w związku z przebudową skrzyżowania w Dąbrówce chciałbym zasugerować zmianę organizacji ruchu i ułatwienia życia mieszkańcom Dąbrowy i Zakrzewa z dojazdem do posesji.Pierwsza droga od stacji cell boczną drogą do wiaduktu w Dąbrowie i na czas przebudowy likwidacja drogi rowerowej ,druga droga ul.Parkowa w Dąbrówce i ul.Leśna w Zakrzewie do ul.Długiej.
Odpowiedź:
Propozycja, aby dojeżdżać ul. Pasjonatów do ul. Leśnej i tym samym uczynić ją dwukierunkową była rozważana. Jednak Zarząd Transportu Miejskiego, będący organizatorem transportu publicznego na liniach 727 i 729 nie zgodził się na takie rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa. Najbliższy ronda odcinek tej ulicy jest zbyt wąski, aby mogły się tam zmieścić dwa pojazdy przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu, biorąc pod uwagę, że przejeżdżałyby tam również autobusy. Jeśli natomiast chodzi o objazd w ciągu ulic Parkowej w Dąbrówce i Leśnej w Zakrzewie z dojazdem do ul. Długiej, to jest on dziś wykorzystywany m.in dla komunikacji autobusowej. Parametry ww. ulic spowodowały, że inwestor – Starostwo Powiatowe w Poznaniu i wykonawca robót nie zdecydowali się na zorganizowanie wskazanymi drogami objazdów.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-08-04

Imię:
Krzysztof
Pytanie:
Proszę o informację na jakim etapie jest planowana budowa ulicy Kasztanowej w Dopiewie jesteśmy mieszkańcami tej ulicy , która stałą się drogą dojazdową do wszystkich pozostałych ulic naszego osiedla z powodu bardzo wzmożonego ruchu samochodowego unosi się pył jak na pustyni jest to bardzo uciążliwe zjawisko dla nas wszystkich. Kasztanowa ma już wszystkie media + oświetlenie i z tego co pamiętam też wykonany był kilka lat temu projekt i nic się dalej nie dzieje... I dodatkowa prośba - petycja o wynurzenie się policjantów z naszego super nowoczesnego i wygodnego komisariatu policji wiem że na dworze gorąco i nie ma to jak posiedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu ale zobaczyć patrol w Dopiewie to cud , kilkaset metrów od komsariatu na okrągło przesiadują pijaczki pod starym sklepem Dino aż wstyd
Odpowiedź:
Projekt ul. Kasztanowej wraz z pozwoleniem na budowę był w przeszłości realizowany, ale ze względu na nierzetelność podmiotu projektującego nie został sfinalizowany, a UG Dopiewo rozwiązał z nim umowę. Obecnie dokumentacje projektową ww. ulicy wraz z pozwoleniem na budowę przygotowuje inne biuro projektowe. Termin realizacji zawartej umowy to listopad 2023 r. Po tym terminie będzie można zaplanować właściwą budowę ulicy. Nawiązując natomiast do drugiej części korespondencji, wójt nie ma możliwości planowania aktywności policjantów na terenie Gminy. Urzędowi podlega Straż Gminna i ta służba będzie kontrolowała co dzieje się przed sklepem Dino.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-08-02

Imię:
Dominik
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, Chciałbym zapytać o planowaną modernizację ulic: Księżycowa, Porankowa. Strumykowa i Tęczowa w Skórzewie. Czy planowana jest zmiana nawierzchni na utwardzoną, jeśli tak to kiedy.
Odpowiedź:
Jeśli chodzi o wymienione przez Pana ulice, to tegoroczny plan nie zakłada ich utwardzenia. Wybudowanie tych i jeszcze wielu innych ulic w Gminie uzależnione jest obecnie od coraz mniejszych możliwości budżetu, lawinowo rosnących cen usług oraz potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania, skoncentrowanych między innymi w Krajowym Planie Odbudowy.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-08-02

Imię:
Adam
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, Chciałbym poddać pomysł aby worki do segregacji odpadów były bardziej dostępne. W chwili obecnej podczas odbioru odpadów pracownicy Selektu (którzy nota bene wykonują w mojej ocenie kawał dobrej roboty) oczywiście wydają worki w ilości takiej jaką zabierają, czasem jednak zdarza się że w kolejnym tygodniu potrzebujemy ich z jakiegoś powodu więcej. Dla części mieszkańców PSZOK jest trochę daleko, a nie zawsze też uda się "złapać" pracowników Selektu podczas odbioru odpadów. Proszę rozważyć możliwość aby worki do segregacji były udostępnione np. w nieruchomościach należących do gminy na terenie danej miejscowości.
Odpowiedź:
Worki na odpady segregowane są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo w budynku A przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie. Nie przewidujemy ich dystrybucji np. za pośrednictwem szkół czy przedszkoli.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-07-23

Imię:
Grażyna
Pytanie:
Dzień dobry. Moje pytanie również dotyczy działek przy ul. Wioślarskiej w Zborowie. Czy wybudowanie przepompowni może spowodować , że Minister Rolnictwa zmieni decyzję i przystąpi ponownie do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Odpowiedź:
Jak zapewne Pani wie, działki przy ul. Wioślarskiej w Zborowie są objęte uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP. Jednak brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów z III klasy na nierolnicze uniemożliwia zakończenie procedury planistycznej. W ocenie mojej i moich współpracowników wybudowanie przepompowni nie zmieni decyzji ministra.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-07-22

Imię:
Natalia
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, czy mogę prosić o informację o tym na jakim etapie jest obecnie opracowywanie MPZP dla ulic Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej w Dąbrowie/ Zakrzewie? Przy okazji będę też wdzięczna za zwrócenie uwagi na kwestię zieleni znajdującej się na zakręcie ul. Przemysłowej w Dąbrowie. Jest to ulica bez ciągu pieszego, a rosnące tam krzaki rozrastają się na pobocze i uniemożliwiają przejście oraz ograniczają widoczność kierowcom zjeżdzającym z wiaduktu. Kilkukrotnie kontaktowalam sie w tej sprawie z UG, za każdym razem krzaki były przycinanie, ale zastanawiam się czy jest w Gminie ktoś odpowiedzialny za cykliczny przegląd stanu zieleni czy też każdorazowo będę musiała sama pilnować bezpieczeństwa w tym miejscu.
Odpowiedź:
Szanowna Pani, wspomniany przez Panią MPZP jest aktualnie na etapie wprowadzania uwag mieszkańców, które zostały przeze mnie zaakceptowanie. Jeśli zaś chodzi o przegląd stanu zieleni, to w ramach możliwości staramy się go monitorować, jednak nie jesteśmy w stanie objechać i skontrolować wszystkich dróg gminnych, dlatego zawsze będziemy wdzięczni za informacje w tej sprawie. Przyjmuje je Kacper Krzywiak z referatu inwestycji.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-07-18

Imię:
Alona
Pytanie:
Dzień dobry. Czy na trasie 797 są darmowe przejazdy dla Ukraińców?
Odpowiedź:
Szanowna Pani, przejazdy na trasie 797 są darmowe dla obywateli Ukrainy do końca wakacji czyli do 31 sierpnia br.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-07-13

Imię:
Marek
Pytanie:
Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące prac nad przystąpieniem do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zborowo , w rejonie ulicy Wioślarskiej. Na przestrzeni jakiego czasu gmina planuje zwrócić się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze? Na jakiej podstawie właściciele działek sąsiadujących uzyskali pozwolenie na budowę . Pozdrawiam serdecznie
Odpowiedź:
Szanowny Panie, od decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której nie wyraził on zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze nie ma żadnej drogi odwoławczej. Istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku w tej sprawie. Wtedy jednak Minister wysyła zapytanie czy od ostatniej decyzji zaszły jakieś okoliczności, które zmieniałyby status tych gruntów. Wedle mojej wiedzy żadne takie okoliczności nie zaszły, a więc złożenie aktualnie takiego wniosku byłoby bezprzedmiotowe. Trudno mi natomiast odpowiedzieć na drugie pytanie, ponieważ nie wskazał Pan konkretnych lokalizacji. Jeśli jednak ma Pan na myśli starsze zabudowania przy ul. Wioślarskiej 42 i 44, to obowiązywały wtedy dawne przepisy (sprzed 2015 r.) o ochronie gruntów rolnych, które dopuszczały budowę w takim miejscu.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-07-07

Imię:
Zuzanna
Pytanie:
PSZOK w naszej gminie jest dla mnie najmniej dostępną instytucją gminną. Mieszkam w Skórzewie, więc mam do niego 15 km w jedną stronę, bo jest on utworzony w najbardziej odludnej części Gminy. Czy jest rozważana inna lokalizacja PSZOK , może jakaś filia czy drugi PSZOK, gdzie mieszkańcy dużych miejscowości naszej gminy mieliby łatwy dostęp ? A może w ramach współpracy z sąsiednią Gminą Komorniki , mieszkańcy Skórzewa mogliby korzystać z PSZOK-u w Plewiskach na ul. Kolejowej ( 2 km od centrum Skórzewa ) ?
Odpowiedź:
W każdej gminie Związku CZO-Selekt znajduje się jeden PSZOK. Zasadą jest, że każdy mieszkaniec korzysta z PSZOK na terenie gminy, w której mieszka. W Gminie Dopiewo PSZOK jest zlokalizowany w Dopiewie. Jest on zlokalizowany w takim miejscu, aby uniknąć protestów i niezadowolenia. Mieszkańcy nie są zainteresowani powstawaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych blisko domostw, mimo że odpady tam zbierane nie są ani groźne dla środowiska, ani uciążliwe dla ludzi. Czyniliśmy starania, aby drugi powstał w Skórzewie w okolicach skrzyżowania ulic Spółdzielczej i Leśnej, ale tę lokalizację oprotestowali mieszkańcy. Dlatego też pozostaje PSZOK w Dopiewie

Pytanie do Wójta z dnia 2022-07-05

Imię:
Władysław
Pytanie:
Dzień dobry. Jestem mieszkańcem gminy Dopiewo, zamieszkałym w Dąbrowie przy ulicy poprzecznej. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem dotyczącym ulicy poprzecznej przy której mieszkam 12 lat. Ulica ta jest gruntowa od czasu do czasu wyrównywana maszyną wyrównującą .Działania te nie przynoszą zbytnich efektów jeśli chodzi poprawę jakości nawierzchni , w dni suche na ulicy jest okropny kurz , podczas deszczy brodzi się w mazi. Przez te lata kiedy tu mieszkamy wiele ulic w gminie było pokrytych kostka lub asfaltem jedynie na naszej ulicy praktycznie nic się nie dzieje . Czy jest jakaś szansa ze i nasza ulica uzyska cywilizowany wygląd ? Czy istnieje w planach gminy położenie nawierzchni na naszej ulicy. Myślę ze mieszkańcy naszej ulicy mogą liczyć ze te utrudnienia kurz błoto dziury , kiedyś się skończą. Działania doraźne prowadzone od lat słabo lub wręcz wcale nie poprawiają komfortu poruszanie się po Poprzecznej a chyba również generują koszty , czy nie lepiej byłoby zaniechać takich działań które prowadzone są jak tylko pamiętam a te środki skierować na remont z prawdziwego zdarzenia . Pozostaje z szacunkiem i oczekuje na konkretną odpowiedź. Władysław Wszołek Dabrowa Poprzeczna 43
Odpowiedź:
Ze względu na brak możliwości uregulowania własności gruntów w pasie ul. Poprzecznej, nie jesteśmy w tym momencie w stanie zaprojektować tej inwestycji. Jednak rozważamy inne rozwiązania. Zdajemy siebie sprawę z niedogodności korzystania z tej drogi. Zwracam również uwagę ze koszty utrzymania drogi grantowej nie są ekwiwalentne z kosztami jej budowy. Roczne utrzymanie takiej drogi to kilkanaście tysięcy złotych natomiast jej wybudowanie wyniosło by około 3-4 mln. zł

Strony