Przejdź do treści

Na terenie Gminy Dopiewo znajduje się obecnie 20 wsi. Dopiewo jest jedną z 11 jej wsi sołeckich. Tu mieści się siedziba władz samorządowych. Przez lata Dopiewo było największą z miejscowości gminy. Jednak współcześnie zajmuje pod względem liczby mieszkańców trzecie miejsce. Zgodnie z ustaleniami archeologów z 2016 r., najstarszą z miejscowości Gminy Dopiewo jest Dąbrówka, gdzie w połowie IX wieku powstał gród, który był starszy od Poznania. Pierwsze zapiski o wsi Dopiewo pochodzą z XIV w.

Poniżej prezentujemy wersje elektroniczne publikacji historycznych, dotyczące Gminy Dopiewo, które można, a nawet warto przeczytać, żeby dowiedzieć się więcej.

Gmina Dopiewo - miejsce z historią

Informacje o każdej miejscowości Gminy Dopiewo można znaleźć w książce „Gmina Dopiewo - miejsce z historią”. 

Załączniki

Gród w Dąbrówce

Informacje o grodzie wczesnośredniowiecznym, jaki istniał w Dąbrówce, można znaleźć w publikacji „Gród w Dąbrówce”.

Załączniki
Dokument

Pamięć i Przyszłość

Wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej zawarte są w książce „Pamięć i Przyszłość - Gmina Dopiewo w okresie II wojny światowej”.

Załączniki
Dokument
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak