Przejdź do treści

Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

dr Paweł Przepióra
Wójt Gminy Dopiewo
pokój 5
tel. 618 906 360

Paweł Jazy
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo
pokój 2
tel. 618 906 351

Małgorzata Wzgarda
Sekretarz
pokój 6
tel. 618 906 352

Małgorzata Mazurek
Skarbnik
pokój 101
tel. 618 906 353