Przejdź do treści

Gmina Dopiewo to jedna z szybciej rozwijających się gmin w regionie. Miejscowości cały czas się powiększają, przybywa mieszkańców, a z tym w parze idą rozwój infrastruktury i przybywające do gminy coraz większe inwestycje. Na plus dopiewskiej ziemi działa fakt, że jest położona w bardzo dobrym, z punktu widzenia strategicznego, miejscu. Przysłowiowy rzut beretem dzieli gminę od Poznania – stolicy Wielkopolski, względnie niedaleko jest także na zachód do stolicy Niemiec – Berlina. Dogodny transport oraz odpowiednio zaplanowaną logistykę i spedycję zapewniają nowoczesne szlaki drogowe i kolejowe:

  • autostrada A2 – łącząca wschód i zachód kraju,
  • droga ekspresowa S11, wraz z węzłem S5 w Konarzewie – w przyszłości połączą północ i południe kraju, a aktualnie pozwalają swobodnie poruszać się po części Aglomeracji Poznańskiej,
  • droga wojewódzka 307 – łączy centrum Poznania z drogą wojewódzką nr 308 w Bukowcu oraz umożliwia wjazd na zachodnią obwodnicę Poznania,
  • zmodernizowana trasa kolejowa Warszawa-Berlin – w większości dwutorowa, druga co do długości w Polsce, magistralna linia kolejowa, która łączy stację Warszawa Zachodnia z granicą państwa w Kunowicach.

Atrakcyjne tereny

Z tych właśnie powodów Gmina Dopiewo jest niezwykle atrakcyjnym terenem dla potencjalnych inwestorów, którzy poszukują dobrze skomunikowanych terenów. Patrząc na mapę gminy na przestrzeni lat, można zaobserwować, że najbardziej pożądanymi terenami są właśnie działki zlokalizowane bezpośrednio przy wymienionych trasach i nie ma się co dziwić – takie działania pozwalają firmom na swobodę na dużym terenie, gdzie są w stanie zbudować hale czy magazyny, ale także pozwalają zaoszczędzić czas – transporty omijają duże miasta i od razu wjeżdżają na drogi o podwyższonym progu prędkości.


Miejsca sprzyjające inwestycjom

Terenów inwestycyjnych jednak wcale w gminie nie brakuje, a wręcz regularnie ich przybywa. Oferują one bardzo dobre zaplecze powierzchniowe i logistyczne. Aktualnie najwięcej terenów przygotowanych pod inwestycję skupionych jest w pięciu lokalizacjach w Gminy Dopiewo:

  • węzeł Poznań Zachód na autostradzie A2 i drodze ekspresowej S11 przy miejscowości Gołuski,
  • węzeł Poznań Dąbrówka na drodze ekspresowej S11,
  • węzeł Poznań Ławica na drodze ekspresowej S11 przy miejscowościach Zakrzewo i Dąbrowa,
  • Więckowice przy drodze wojewódzkiej 307,
  • Dopiewiec przy autostradzie A2.

Od razu warto zaznaczyć, że nie są to jedyne tereny inwestycyjne na terenie gminy, gdyż te znajdują się praktycznie w każdym miejscu. Wymienione tereny charakteryzują się jednak dużą powierzchnią oraz odpowiednim przeznaczeniem, które zostało już ustanowione w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo. Są to miejsca określane mianem „terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej”, co otwiera inwestorom drzwi do dużych przedsięwzięć.


Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Ważnym aspektem dla potencjalnych przedsiębiorców są kwestie zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło, wodę czy połączenie telekomunikacyjne z resztą świata. Wymienione wyżej tereny inwestycyjne na ten moment nie posiadają uzbrojenia (wyjątkiem jest etap I terenów inwestycyjnych w Więckowicach), jednak jest to celowe działanie – duże przedsiębiorstwa i firmy potrzebują często np. większego przepływu energii elektrycznej niż ich mniejsze odpowiedniki. Wokół terenów w Gminie Dopiewo przebiegają sieci: elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne i gazowe. Dzięki takiemu zabiegowi przyszli inwestorzy mogą samodzielnie negocjować uzbrojenie działki i przepustowość poszczególnych sieci, co zapewni im równowagę oraz bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości.


Lokalizacje terenów inwestycyjnych

Poszczególne tereny oferują różną powierzchnię oraz lokalizację, dlatego warto im się przyjrzeć z bliska.

Teren inwestycyjny w Gołuskach I – teren w pobliżu miejscowości Gołuski, najbardziej atrakcyjny ze względu na bliskie krzyżowanie się dróg A2 i S11. Jest własnością prywatną osób fizycznych i zajmuje powierzchnię ponad 23,6 ha, co pozwala na snucie planów o dużych inwestycjach. Teren podzielony jest na 16 mniejszych działek o różnych rozmiarach (od ok. 0,8 ha do ok. 4,8 ha), należy jednak pamiętać, że można się starać o zakup dowolnej liczby działek.

Teren inwestycyjny w Gołuskach II – teren położony w Gołuskach, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wirynki oraz w niewielkiej odległości od drogi S11. Powierzchnia ok. 5,3 ha należy do osób prywatnych. Teren podzielony na kilka mniejszych działek.

Teren inwestycyjny w Dąbrówce – atutem tej lokalizacji jest położenie bezpośrednio przy drodze S11 oraz niedaleko linii kolejowej na trasie Warszawa-Berlin. Tereny pod inwestycję, o łącznej powierzchni ok. 27,7 ha, są własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Dąbrówka. Ściślej ujmując, są to dwa tereny o wymiarach odpowiednio: ok. 17 ha (podzielone na pięć działek) oraz ok. 10,7 ha (dwie działki).

Teren inwestycyjny w Zakrzewie i Dąbrowie – podobnie jak poprzedni teren, usytuowany jest bezpośrednio przy S11, ale po dwóch stronach drogi. Na ten moment tereny te pozostają w rękach prywatnych osób fizycznych, a łącznie oferują ponad 11,6 ha terenów przeznaczonych na obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową.

Teren inwestycyjny w Więckowicach – ich największymi atutami są położenie wzdłuż drogi 307 oraz duża powierzchnia, ponieważ łącznie zajmują prawie 66 hektarów. Podziałem tych terenów oraz ich sprzedażą zajmuje się SOVO Development S.A., które na potrzeby terenów inwestycyjnych przygotowało stronę internetową www.poznanlogistyka.pl. Znajdują się tam informacje o poszczególnych działkach oraz ich sprzedaży.

Teren inwestycyjny w Dopiewcu – odnaleźć je można bezpośrednio przy ul. Tranzytowej i w bardzo bliskiej odległości od A2. Są to dwie spore działki o następującej powierzchni: ok. 16 ha oraz ok. 8,5 ha, co w sumie daje aż 24,5 ha ziemi, na której mogą zacząć powstawać niesamowite inwestycje. Całość znajduje się w rękach prywatnych osób fizycznych.

Powyższy skrót najważniejszych, z punktu widzenia dużych inwestycji, terenów nie jest zamknięty. Szczegóły na temat poszczególnych terenów i działek rozsianych po całej Gminie Dopiewo, można sprawdzić na stronie https://dopiewo.e-mapa.net/. Warto także pamiętać, że pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Dopiewo, wspólnie z wójtem, cały czas pracują nad przygotowaniem planów zagospodarowania dla kolejnych terenów. Warto zatem śledzić ich poczynania, ponieważ do sprzedaży będą mogły trafić kolejne atrakcyjne tereny.


Informacje zebrane i aktualne na dzień: 30.08.2023. W razie chęci uzyskania szczegółowych i aktualnych informacji zachęcamy do kontaktu z Referatem Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Dopiewo. Maile oraz telefony znajdują się w zakładce "Kontakt".

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


R... K...


R... K...