Przejdź do treści

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Milena Wolna
p.o. Kierownika Referatu
pokój 11
tel. 618 906 369

Maria Bąk
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe
pokój 11
tel. 618 906 371

Aneta Sobczak-Surma
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe
pokój 11
tel. 618 906 359