Przejdź do treści

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Piotr Pałczyński
Kierownik Referatu
pokój 4
tel. 618 906 410

Krzysztof Maliński
Bieżące utrzymanie dróg
pokój 2
tel. 618 906 426

Agnieszka Torba
Inwestycje liniowe
pokój 2
tel. 618906413

Paulina Trybuś-Ludwiczak
Zajęcia pasa drogowego
pokój 2
tel. 618 906 412

Justyna Bartkowiak
Inwestycje i remonty obiektów kubaturowych
pokój 3
tel. 618 906 417

Oliwia Janiszewska
Inwestycje kubaturowe
pokój 3
tel. 618 906 418

Andrzej Chudziński
Inwestycje drogowe
pokój 9
tel. 618 906 411

Monika Nawrot
Koordynacja projektów inwestycyjnych
pokój 9
tel. 618 906 415

Małgorzata Sochoń
Inwestycje drogowe
pokój 9
tel. 618 906 414