Przejdź do treści

Budynek B ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Natalia Szajstek
Kierownik USC
pokój 2
tel. 618 906 429

Ewa Górka
Zastępca kierownika USC
pokój 2
tel. 618 906 428