Przejdź do treści

Budynek B ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Patrycja Plewińska
Kierownik Referatu
pokój 7
tel. 618 906 420

Joanna Krawczyńska
Ewidencja ludności, Pesel UKR
pokój 3
tel. 618 906 424

Anna Antkowiak
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pokój 8
tel. 618 906 423

Milena Solarska-Bischoff
Ewidencja ludności, ePUAP
pokój 8
tel. 618 906 422

Edyta Dłużewska
Dowody osobiste, ewidencja ludności
pokój 9
tel. 618 906 425

Weronika Leśniczak
Dowody osobiste
pokój 9
tel. 618 906 421