Przejdź do treści

Za co płacimy?

  • grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 

Kto płaci? 

  • właściciele lasów,
  • posiadacze samoistni lasów,
  • użytkownicy wieczyści lasów,
  • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Załączniki:

Podstawa prawna:

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak