Przejdź do treści

Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

Katarzyna Czapczyk
Główna księgowa
pokój 109
tel. 61 8906356

Katarzyna Trzebowska
Kierownik podatków i opłat
pokój 109
tel. 618 906 382

Daria Kurasiak
Wymiar podatków lokalnych
pokój 105
tel. 618 906 365

Karina Lamenta
Wymiar podatków lokalnych
pokój 105
tel. 618 906 399

Magdalena Pawlak
Wymiar podatków lokalnych
pokój 106
tel. 618 906 388

Anna Pięta
Wymiar podatków lokalnych
pokój 106
tel. 618 906 383

Anna Przybylska
Windykacja
pokój 107
tel. 618 906 379

Izabela Retkowska
Księgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych
pokój 107
tel. 618 906 368

Anna Czarnecka-Urban
Księgowość budżetowa
pokój 108
tel. 618 906 389

Kinga Czekalska-Fiebich
Księgowość budżetowa
pokój 108
tel. 618 906 385

Ewa Płotkowiak
Księgowość, płace
pokój 112
tel. 618 906 387

Agnieszka Szeja
Planowanie budżetu, księgowość budżetowa
pokój 118
tel. 618 906 381

Hanna Włodarczak
Planowanie budżetu i księgowości budżetowej
pokój 118
tel. 618 906 386