Przejdź do treści

Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

Kierownictwo Gminy


Sławomir Skrzypczak
Wójt Gminy Dopiewo
Pokój 5
618 906 360

Aleksandra Rutyna
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo
Pokój 2
618 906 351

Małgorzata Wzgarda
Sekretarz
Pokój 6
618 906 352

Agnieszka Krupa - Sokołowska
Skarbnik
Pokój 101
618 906 353

Samodzielne stanowiska


Michał Kublicki
Radca prawny
Pokój 111

Radosław Przygoński
Audytor wewnętrzny
Pokój 111
618 906 995

Paweł Rosół
Inspektor Ochrony Danych
Pokój 8

Referat organizacyjno-administracyjny


Aneta Grupińska
Kierownik Referatu
Pokój 4
618 906 364

Magdalena Wichman-Juszczak
Sekretariat Wójta
Pokój 1
618 906 360

Małgorzata Hetmańska
Biuro Obsługi Klienta
Pokój 7
618 906 362

Joanna Kopystecka
Biuro Obsługi Klienta
Pokój 7
618 906 400

Damian Gryska
Biuro Rady Gminy
Pokój 102
618 906 367

Marta Bednarczuk
Kadry, administracja
Pokój 112
618 906 361

Magdalena Pawlicka
Zamówienia publiczne
Pokój 113
618 906 366

Agnieszka Lewandowska
Zamówienia publiczne
Pokój 113
618 906 357

Referat finansowy i budżetu


Katarzyna Czapczyk
Główna księgowa
Pokój 109
61 8906 356

Katarzyna Trzebowska
Kierownik podatków i opłat
Pokój 109
618 906 382

Daria Kurasiak
Wymiar podatków lokalnych
Pokój 105
618 906 365

Karina Lamenta
Wymiar podatków lokalnych
Pokój 105
618 906 399

Magdalena Pawlak
Wymiar podatków lokalnych
Pokój 106
618 906 388

Anna Pięta
Wymiar podatków lokalnych
Pokój 106
618 906 383

Anna Przybylska
Windykacja
Pokój 107
618 906 379

Izabela Chmielewska
Księgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych
Pokój 107
618 906 368

Anna Czarnecka-Urban
Księgowość budżetowa
Pokój 108
618 906 389

Kinga Czekalska-Fiebich
Księgowość budżetowa
Pokój 108
618 906 385

Ewa Płotkowiak
Księgowość, płace
Pokój 112
618 906 387

Agnieszka Szeja
Planowanie budżetu, księgowość budżetowa
Pokój 118
618 906 381

Hanna Włodarczak
Planowanie budżetu i księgowości budżetowej
Pokój 118
618 906 386

Referat planowania przestrzennego


Remigiusz Hemmerling
Kierownik Referatu
Pokój 14
618 906 390

Iwona Brzostowska-Ceglarz
Decyzje warunków zabudowy, opłata planistyczna
Pokój 13
618 906 391

Jędrzej Kowal
Gminna ewidencja zabytków
Pokój 13
618 906 408

Magdalena Łączkowska
Zaś. o przeznaczeniu terenu w MPZP; przygotowywanie wypisów i wyrysów; nazewnictwo ulic i placów, numeracja porządkowa posesji, dec. lokalizacyjne
Pokój 13
618 906 397

Bartosz Burzyński
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Pokój 17
618 906 393

Katarzyna Nowak
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Pokój 17
618 906 392

Referat ochrony środowiska


Zbigniew Kobiela
Kierownik Referatu
Pokój 15
618 906 396

Kamil Górny
Ochrona środowiska, dec. o środowiskowych uwarunkowaniach, gospodarka odpadami, BDO, ochrona zwierząt
Pokój 16
618 906 406

Ewa Hejwosz
Ochrona środowiska, zgody na wycinkę drzew
Pokój 16
618 906 395

Wiktoria Fechner
Ochrona środowiska, obługa programu „Czyste Powietrze"
Pokój 110
61 8906 404

Paweł Molęda
Transport publiczny, dowozy uczniów do szkół
Pokój 110
618 906 409

Referat mienia komunalnego


Agnieszka Marczyńska
Kierownik Referatu
Pokój 10
618 906 398

Anna Kujawa
gospodarka lokalowa, bieżące utrzymanie mienia
Pokój 9
618 906 394

Patrycja Nadstoga
gospodarka gruntami: sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości gminnych
Pokój 9
618 906 403

Budynek B ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Urząd stanu cywilnego


Natalia Szajstek
Kierownik USC
Pokój 2
618 906 429

Ewa Górka
Zastępca kierownika USC
Pokój 2
618 906 428

Referat spraw obywatelskich i działalności gospodarczej


Patrycja Plewińska
Kierownik Referatu
Pokój 7
618 906 420

Joanna Krawczyńska
Ewidencja ludności, Pesel UKR
Pokój 3
618 906 424

Anna Antkowiak
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pokój 8
618 906 423

Milena Solarska-Bischoff
Ewidencja ludności, ePUAP
Pokój 8
618 906 422

Edyta Dłużewska
Dowody osobiste, ewidencja ludności
Pokój 9
618 906 425

Weronika Leśniczak
Dowody osobiste
Pokój 9
618 906 421

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Referat promocji


Adam Mendrala
Kierownik Referatu
Pokój 5
618 906 370

Michał Juskowiak
Promocja gminy, organizacje pozarządowe, budżet obywatelski
Pokój 2
618 906 373

Zuzanna Kaczmarek
Promocja gminy
Pokój 2
61 8906407

Patrycja Michałowska
Promocja gminy
Pokój 2
618 906 358

Referat pozyskiwania funduszy


Milena Wolna
p.o. Kierownika Referatu
Pokój 11
618 906 369

Maria Bąk
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe
Pokój 11
618 906 371

Aneta Sobczak-Surma
Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe
Pokój 11
618 906 359

Referat inwestycji


Justyna Bartkowiak
Kierownik Referatu
Pokój 4
618 906 417

Agnieszka Torba
Budowa i utrzymanie oświetlenia, zezwolenie na lokalizację zjazdów, zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej
Pokój 1
618 906 413

Paulina Trybuś-Ludwiczak
Zajęcia pasa drogowego
Pokój 1
618 906 412

Oliwia Janiszewska
Inwestycje kubaturowe
Pokój 3
618 906 418

Małgorzata Sochoń
Inwestycje drogowe
Pokój 3
618 906 414

Adam Chromiec
Inwestycje drogowe
Pokój 8
618 906 372

Jacek Szych
Bieżące utrzymanie dróg
Pokój 8
618 906 426

Andrzej Chudziński
Inwestycje drogowe
Pokój 9
618 906 411

Monika Nawrot
Główny Specjalista, Koordynacja projektów inwestycyjnych
Pokój 9
618 906 415

Budynek D Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Łąkowa 2a w Dopiewie

Referat oświaty, kultury, sportu i zdrowia


Tomasz Kąkolewski
Kierownik Referatu
Pokój 020
618 941 203

Agnieszka Siejak
Zastępca Kierownika Referatu, Dotacje dla placówek niepublicznych
Pokój 013
618 941 202

Weronika Kiersztan
Administracja placówek oświatowych, dotacje żłobkowe, rozliczanie dotacji podręcznikowych
Pokój 011
618 906 401

Natalia Nowak
Administracja i płace placówek oświatowych
Pokój 011
618 906 374

Urszula Pawińska
Administracja i płace placówek oświatowych
Pokój 011
618 906 427

Anna Wiciak
Administracja i płace placówek oświatowych
Pokój 011
618 906 376

Julia Kłakulak
Księgowość placówek oświatowych
Pokój 011
618 906 427

Karolina Kokorniak
Księgowość placówek oświatowych
Pokój 014
618 906 377

Magdalena Kolanoś
Księgowość placówek oświatowych
Pokój 014
618 941 204

Sylwia Kostrzewska
Kadry placówek oświatowych
Pokój 021
618 906 401

Małgorzata Malida-Mizerny
Księgowość placówek oświatowych
Pokój 021
618 906 402

Olga Miśtak
Administracja placówek oświatowych, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pokój 021
618 906 378

Natalia Styperek
Księgowość placówek oświatowych
Pokój 021
618 906 375

Budynek E ul. Łąkowa 5a w Dopiewie

Straż Gminna


Adam Półtoraczyk
Komendant Straży Gminnej
Pokój 4
512 457 977

Daniel Miszczyszyn
Strażnik Gminny
Pokój 5
512 457 977

Paweł Szmania
Strażnik Gminny
Pokój 5
512 457 977

Tomasz Strugacz
Strażnik Gminny
Pokój 6
512 457 977

Radosław Zając
Strażnik Gminny
Pokój 6
512 457 977