baner z napisem NGO organizacje pozarządowe

OKO 2022 - ogłoszenie

Gmina Dopiewo ogłasza Otwarte Konkursy Ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo do realizacji w roku 2022 w obszarach:
Pamiątkowe zdjęcie przy tzw. ściance.

Palędzie wśród liderów

Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. wyróżnił w listopadzie aktywnych uczestników Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.” Wręczenie dyplomów i statuetek, ze względu na pandemię, odbyło się na 5 galach. Podczas jednej z nich wyróżnienie dla Palędzia odebrała sołtys tej wsi - A.Grześkowiak.
Przekazanie projektu budżetu

Przekazanie projektu budżetu na 2022 r.

Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra przekazał Przewodniczącemu  Rady Gminy – Leszkowi Nowaczykowi, w obecności Skarbnik Gminy – Małgorzaty Mazurek, projekt budżetu na 2022. Wydatki wyniosą ponad 216 mln zł, a dochody blisko 181 mln zł.

Strony