H

erb gminy Dopiewo, przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/274/98 z dnia  30 marca 1998 roku, stanowi podstawowy znak graficzny wykorzystywany przez Gminę w publikowanych dokumentach, materiałach informacyjnych i promocyjnych. Na żółtym tle zamieszczono herb Drogosław, którego tarczę ujmują dwa konary boczne dębu o przyciętych gałęziach i pojedynczych liściach. Czubek drzewa i jednocześnie zwieńczenie herbu Drogosław stanowi gałązka z dwoma liśćmi i żołędziami. Motyw drzewa, zaczerpnięty z polskiej heraldyki (herb Godziemba) jest w naturalnych kolorach, a grafika tarczy herbowej podkreślona ostrym, czarnym konturem.

Herb Gmina Dopiewo