Przejdź do treści

Załączniki:

Opłaty:

  • Opłata skarbowa – 17 zł,
  • Wpłata na rachunek bankowy UG nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001,
  • Wymagane jest okazanie dowodu wpłaty.

Termin składania:

  • Pełnomocnictwo należy dołączyć do składanej deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny.
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak