Oferty Pracy w Urzędzie

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowiska w referatach: Inwestycji, Finansów i Budżetu oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Wymiana wodomierzy

Zakład Usług Komunalnych Sp.  z o. o. w Dopiewie informuje o wymianie wodomierzy głównych na terenie gminy Dopiewo.
Herb Gmina Dopiewo

Protest w sprawie odwiertu w Dopiewcu – bieżące informacje

Po spotkaniu wójta Pawła Przepióry z sołtys Dopiewca Mariolą Nowak oraz przedstawicielami mieszkańców (13 marca br.), które dotyczyło planów PGNiG w zakresie prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem złoża gazu w sąsiedztwie osiedla Leśna Polana w Dopiewcu, Urząd Gminy Dopiewo podjął działania.

Przyszła wiosna

Tradycyjnie 21 marca przed Urzędem pojawili się uczniowie ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.  Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania. Jest na to sposób, przeczytaj.

Strony