dr Paweł Przepióra: 21.06.2021 - obecnie

W przedterminowych wyborach, które odbyły się 13 czerwca 2021 r., uzyskał  76,17% głosów. Został zaprzysiężony przed Radą Gminy Dopiewo 21 czerwca 2021 r. - podczas sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego Pierwszego w Poznaniu. Pracę w Urzędzie Gminy Dopiewo rozpoczął dzień później. Ma 42 lata. Pełnił wcześniej przez 5 lat funkcję Zastępcy Wójta Gminy Dopiewo (2014-2020), do śmierci Wójta – Adriana Napierały. Przed samorządem zatrudniony był na Politechnice Poznańskiej jako adiunkt (jest doktorem nauk ekonomicznych), pracował też jako doradca i prowadził własną firmę. Od kilkunastu lat jest mieszkańcem Dopiewca w Gminie Dopiewo, gdzie zbudował dom i mieszka z żoną oraz dwiema córkami. Należy do Ruchu Społeczno - Samorządowego „Bezpartyjni Wielkopolska”.


Zbyszko Górny
Pełniący obowiązki Wójta Gminy Dopiewo w okresie 20.01.2021 - 21.06.2021.

Zbyszko Górny - został wyznaczony 19 stycznia 2020 r. przez Premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy Dopiewo - od 20 stycznia 2021 r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego przez mieszkańców Wójta. Z wnioskiem o Jego wyznaczenie wystąpił 14 stycznia Wojewoda Wielkopolski za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uzasadnieniem powołania osoby pełniącej obowiązki Wójta w gminie jest wygaśnięcie mandatu Wójta w trakcie kadencji, np. w związku ze śmiercią włodarza. Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała zmarł 9 grudnia 2020 r., natomiast wygaśnięcie Jego mandatu stwierdził 21 grudnia Komisarz Wyborczy I w Poznaniu. Przedterminowe wybory zostały wyznaczone przez Premiera na 7.03.2021 r.

Zbyszko Górny ma doświadczenie samorządowe. Był radnym w Radzie Miasta Poznania w latach 2014 – 2018 (Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej) i Przewodniczącym Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu w latach 2006 – 2015. Zawodowo zajmuje się logistyką. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej – mgr inż. automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym (projektowanie systemów logistycznych, pedagogika) oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy w Chorzowie.

Pełniący obowiązki Wójta Gminy Dopiewo Zbyszko Górny zakończył pracę na stanowisku 21 czerwca 2021 r. - nie startował w przedterminowych wyborach samorządowych na Wójta Gminy Dopiewo.


Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo VIII kadencji: 2018 - 2023 (zm. 9.12.2020)

Adrian Napierała - kandydat na wójta Gminy Dopiewo z Komitetu Wyborczego Wyborców Adriana Napierały, uzyskał w pierwszej turze 78,23% głosów mieszkańców. Do nowej Rady Gminy weszło 18 kandydatów z KWW Adriana Napierały i 3 kandydatów z KWW „Jesteśmy na Tak!”. Jedna trzecia składu Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji to osoby nowe, w tym 4 z KWW Adriana Napierały i 3 z KWW „Jesteśmy na Tak!”. Frekwencja w Gminie Dopiewo była wyższa od frekwencji krajowej i wyniosła 63,46% (w Polsce: 53,98%). Razem z Adrianem Napierałą w wyborach o urząd Wójta Gminy Dopiewo startowało dwóch kandydatów z KWW „Jesteśmy na Tak!” oraz z KW Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat podczas inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji, która odbyła się w 19 listopada 2018 r. otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta.

Adrian Napierała żył 42 lata (23.07.1978 r. – 9.12.2020). Umarł przedwcześnie, miał plany na kolejne lata, o których mówił z przekonaniem i pasją. Z zaangażowaniem podejmował wyzwania, dotyczące rozwoju Gminy Dopiewo, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia, jak choćby: zajęte przez Gminę Dopiewo w 2020 roku 5. miejsce w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019” w kategorii gmin wiejskich, czy przyznany Urzędowi Gminy Dopiewo tytuł „Wielkopolska Jakość”. Podczas drugiej kadencji funkcję Wójta piastował do grudnia 2020 roku.


Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo VII kadencji: 2014 - 2018

Adrian Napierała – został wybrany na Wójta przez mieszkańców Gminy Dopiewo w pierwszej turze wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r. Otrzymał 67,48% głosów. Wcześniej stanął na czele Komitetu Wyborczego „Szansa dla Gminy”, z którego 15 kandydatów uzyskało manat radnego i weszło w skład Rady Gminy Dopiewo VII kadencji. Adrian Napierała był jednym z 4 kandydatów startujących w tych wyborach. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta miało miejsce 27 listopada 2014 r. podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Dopiewo VII kadencji. Pierwszym dniem pracy w Urzędzie Gminy Dopiewo był 28 listopada 2014 r.


Wcześniej, przez 10 lat Wójt Gminy Dopiewo VII i VIII kadencji związany był z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, gdzie pełnił funkcję Prezesa. Wielkopolski Instytut Jakości przyznał Adrianowi Napierale tytuł „Wielkopolskiego Menadżera Jakości”. W okresie Jego prezesury spółka zmieniła oblicze, w związku z czym otrzymała „Srebrny Primus Nominatus”, certyfikat ISO 9001: 2008, znak „Wielkopolska Jakość”, a także znalazła się w gronie laureatów „Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością”.

Adrian Napierała jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył też na Politechnice Poznańskiej studia podyplomowe, związane z pracą zawodową - „systemy wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków” i studia menadżerskie „nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”. Legitymuje się ponadto uprawnieniami wymaganymi od kandydatów na członków radach nadzorczych i certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym.

Prywatnie Wójt Gminy Dopiewo VII kadencji jest mężem i ojcem. Uwielbia spędzać czas wolny z rodziną. Interesuje się historią współczesną i polityką społeczno-ekonomiczną. W momencie wyboru na Wójta Adrian Napierała miał ukończone 36 lat.


Zdaniem Wójta Gminy Dopiewo - artykuły