Przejdź do treści

 

Sławomir Skrzypczak 

Wójt Gminy Dopiewo IX Kadencji od 06.05.2024

W wyborach, które miały miejsce 21 kwietnia 2024 r., uzyskał 69,97 % głosów. Został zaprzysiężony przed Radą Gminy Dopiewo 06 maja 2024 r. - podczas sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego Pierwszego w Poznaniu. 

Wcześniej przez 5 lat Radny Powiatu Poznańskiego.18 lat związany był z Zakładem Usług Komunalnych w którym od 2017 pełnił rolę prezesa. Posiada wykształcenie wyższe. Od urodzenia jest mieszkańcem Dopiewa, gdzie mieszka z żoną oraz córką. 


Paweł Przepióra

Wójt Gminy Dopiewo VIII Kadencji: od 21.06.2021 - 06.05.2024

W przedterminowych wyborach, które miały miejsce 13 czerwca 2021 r., uzyskał 76,17% głosów. Został zaprzysiężony przed Radą Gminy Dopiewo 21 czerwca 2021 r. - podczas sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego Pierwszego w Poznaniu. Pracę w Urzędzie Gminy Dopiewo rozpoczął dzień później. W dniu objęcia stanowiska miał 42 lata. 

Wcześniej przez 5 lat pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Dopiewo (2014-2020), aż do śmierci wójta – Adriana Napierały. Przed samorządem zatrudniony był na Politechnice Poznańskiej jako adiunkt, pracował też jako doradca i prowadził własną firmę. Jest doktorem nauk ekonomicznych. 

Od kilkunastu lat jest mieszkańcem Dopiewca w Gminie Dopiewo, gdzie zbudował dom i mieszka z żoną oraz dwiema córkami. Należy do Ruchu Społeczno-Samorządowego "Bezpartyjni Wielkopolska".


Zbyszko Górny

Pełniący obowiązki Wójta Gminy Dopiewo: 20.01-21.06.2021

19 stycznia 2020 r. Premier wyznaczył Zbyszka Górnego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Dopiewo na czas od 20 stycznia 2021 r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego przez mieszkańców wójta. Z wnioskiem o jego wyznaczenie wystąpił 14 stycznia Wojewoda Wielkopolski za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uzasadnieniem powołania osoby pełniącej obowiązki wójta w gminie było wygaśnięcie mandatu wójta w trakcie kadencji, w związku ze śmiercią włodarza. Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała zmarł 9 grudnia 2020 r., natomiast wygaśnięcie jego mandatu stwierdził 21 grudnia Komisarz Wyborczy I w Poznaniu. Przedterminowe wybory zostały wyznaczone przez Premiera na 7.03.2021 r.

Zbyszko Górny posiadał doświadczenie samorządowe. Był radnym w Radzie Miasta Poznania w latach 2014-2018 (pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej) i Przewodniczącym Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu w latach 2006-2015. Zawodowo zajmuje się logistyką. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej – mgr inż. automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym (projektowanie systemów logistycznych, pedagogika) oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy w Chorzowie.

Pełniący obowiązki Wójta Gminy Dopiewo Zbyszko Górny zakończył pracę na stanowisku 21 czerwca 2021 r. - nie startował w przedterminowych wyborach samorządowych na Wójta Gminy Dopiewo.


Adrian Napierała

Wójt Gminy Dopiewo VII i VIII Kadencji: 2014-2018, 2018-2024 (zm. 9.12.2020)

Adrian Napierała został wybrany na wójta przez mieszkańców Gminy Dopiewo w pierwszej turze wyborów samorządowych, które miały miejsce 16 listopada 2014 r. Otrzymał 67,48% głosów. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta miało miejsce 27 listopada 2014 r. podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Dopiewo VII kadencji. Pierwszym dniem pracy w Urzędzie Gminy Dopiewo był 28 listopada 2014 r. W momencie wyboru na Wójta Adrian Napierała miał ukończone 36 lat. Wcześniej, przez 10 lat, związany był z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, gdzie pełnił funkcję prezesa. 

W wyborach na VIII kadencję Wójta Gminy Dopiewo uzyskał w pierwszej turze 78,23% głosów mieszkańców. Kandydat podczas inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji, która odbyła się w 19 listopada 2018 r. otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta. Podczas swojej drugiej kadencji funkcję Wójta piastował do grudnia 2020 roku.

Żył 42 lata (23.07.1978 r. – 9.12.2020). Adrian Napierała był prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył też na Politechnice Poznańskiej studia podyplomowe, związane z pracą zawodową - "Systemy wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków" oraz studia menadżerskie "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem". Zmarł przedwcześnie, miał plany na kolejne lata, o których mówił z przekonaniem i pasją.


Zofia Dobrowolska

Wójt Gminy Dopiewo VI Kadencji w latach: 2010-2014

10 grudnia 2010 r., podczas II sesji Rady Gminy Dopiewo, nowo wybrana wójt - Zofia Dobrowolska, złożyła ślubowanie. W II turze wyborów uzyskała 51,74% głosów, zdobywając o 3,5% głosów więcej niż dotychczasowy wójt - Andrzej Strażyński, który pełnił tę funkcję od 1993 roku. Frekwencja w głosowaniu 5 grudnia 2010 wyniosła 41,87% uprawnionych. 

Zofia Dobrowolska - manager, humanistka, Radna Powiatu Poznańskiego (2014-2018), Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo (2006-2010), dyrektor szkoły (1980-2005), nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, arteterapeutka, coach rozwoju osobistego i grupowego z 35-letnim stażem pracy dydaktyczno-wychowawczej; mama dwóch córek.


Andrzej Strażyński

Wójt Gminy Dopiewo II, III, IV, V Kadencji w latach: 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010

Współpracę z samorządem rozpoczął od roli Radnego Gminy Dopiewo. Funkcję wójta pełnił nieprzerwanie od 1993 r. do 2010 r. Jest jednym z nielicznych wójtów w Powiecie Poznańskim, który mógł poszczycić się tak wysokim poparciem wśród lokalnej społeczności, dzięki czemu stał na czele Gminy Dopiewo przez 16 lat.

Urodzony 18.05.1956 r., uzyskał wykształcenie wyższe na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Elektrycznym oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiował na wydziale Prawa i Administracji. Wcześniej pracował jako m.in.: specjalista elektronik w Ośrodku Informatyki Zakładów HCP w Poznaniu, konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym HCP w Poznaniu oraz prowadził własną działalność gospodarczą. 

Wyróżniony "Orderem Radości", srebrną odznaką "Przyjaciół Harcerstwa", odznaką "za zasługi dla Kółek Rolniczych", złotą odznaką "Spółdzielczej Grupy Bankowej", srebrnym medalem "Labor omina vincit".

Radny Powiatu Poznańskiego kadencji: 2014-2018 oraz 2018-2024. 


Marek Bednarczyk 

Wójt Gminy Dopiewo I Kadencji: 1990-1994 (sprawujący funkcję do 1993 r.)

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak