Przejdź do treści

Za co płacimy?

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Kto płaci?

  • właściciele,
  • użytkownicy wieczyści,
  • samoistni posiadacze,
  • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.

Załączniki:

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak