Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2022-06-05

Imię:
Kinga
Pytanie:
Dzień dobry, Czy w Dopiewie przewidziane są inwestycje dotyczące zwierząt, a konkretnie budowy wybiegów dla ps9ów dużych i psów małych. Skoro gmina promuje przygarnia nie psów ze schroniska mogłaby wybudować taki obiekt, których koszt jest stosunkowo niewielki. Ja ze swoimi czworonogami zmuszona jestem jeździć ,aż do Poznania (Lasek Marceliński), co wiąże się z dużymi kosztami paliwa. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź:
Dziękuję za sygnał w tej sprawie. W chwili obecnej nie przewidujemy budowy wybiegu dla psów w żadnej miejscowości na terenie gminy. Jednak postaramy się taką inwestycję zaplanować w przyszłorocznym budżecie.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-06-01

Imię:
Henryk
Pytanie:
Kiedy Pan ma zamiar zainteresować się skuterami na jeziorze Niepruszewskim które wodują w Zborowie a nie przestrzegają żadnych obowiązujących przepisów i nawet w dni dla nich zakazane robią co chcą bez konsekwencji. Zgodę na korzystanie skuterów wydał Urzęd Gminy Dopiewo
Odpowiedź:
Uprzejmie informuję że zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego, w tym na jeziorze Niepruszewskim reguluje Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego XIV/185/V/2016. Dodatkowo zostaną wykonane dodatkowe kontrole Straży Gminnej w tym zakresie.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-31

Imię:
Karol
Pytanie:
Czy w związku z pojawieniem się w gmine Dziennych Punktów Opieki nad dziećmi planowane jest dofinansowanie pobytu dzieci u Dziennych Opiekunów?
Odpowiedź:
Szanowny Panie, obowiązujące regulacje prawne funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo nie pozwalają na finansowanie podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów. Dotacja celowa dotycząca opieki nad dziećmi do lat trzech przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-26

Imię:
Adam
Pytanie:
Ja mam dwa pytania do Pana Wójta: 1. Jakie są możliwości budowy chodnika wzdłuż ul. Osiedle w Dopiewcu z uwagi na gęstą zabudowę braku pobocza co zagraża bezpieczeństwu pieszym. 2. Czy wiadomo coś odnośnie budowy przystanku kolejowego w Dopiewcu?
Odpowiedź:
1. Gmina Dopiewo również widzi problem dotyczący braku chodnika na ul. Osiedle w Dopiewcu. Jednakże rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania wymaga wykonania dokumentacji oraz uzyskania zezwolenia na wykonanie prac. Obecnie w budżecie Gminy nie posiadamy środków na ten cel jednakże czynimy starania aby to zadanie zostało ujęte w budżecie oraz w miarę możliwości zrealizowane w 2023r. 2. Gmina Dopiewo zabezpieczyła w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, teren pod budowę przystanku kolejowego w Dopiewcu. Prowadzimy rozmowy oraz przesyłamy korespondencję dot. m.in. utworzenia tego peronu w związku z prowadzonymi przez PKP pracami projektowymi dot. linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznań Główny – Kunowice. Obecnie nie ma ustalonego terminu realizacji tego zadania.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-23

Imię:
Magdalena
Pytanie:
Dzień dobry, proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1. kiedy planowana jest rozbudowa SP nr 2 w Skórzewie? Najmłodsze dzieci chodzą do szkoły na dwie zmiany (co oznacza rozpoczynanie lekcji o godz. 13 i czekanie w świetlicy od godz. 7...) 2. wspominał Pan o koncepcji tworzenia "parków kieszonkowych". Czy gdzieś już takie parki powstały lub powstaną w najbliższym czasie? 3. czy aktualnie planowane są jakieś działania mające na celu zwiększenie zadrzewienia (choćby pojedyncze nasadzenia) w Skórzewie, gdzie tej zieleni najbardziej brakuje? Dziękuję.
Odpowiedź:
1. Rozbudowa SPnr 2 w Skórzewie musi zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w czerwcu 2022r. Po otrzymaniu dokumentacji oraz posiadaniu środków planowane jest rozpoczęcie budowy na przełomie 2023/2024 r. 2. W Skórzewie, przy ul. Biedronki i Pasikonika na działce o nr ewid. 868 postał teren zieleni, który można uznać za park kieszonkowy. Na ww. terenie założono trawnik, posadzono 9 sztuk drzew gatunku wiśnia piłkowana ‘Kanzan’, 9 sztuk krzewów dereń biały i 38 sztuk traw rabatowych Miskant chiński ‘Malepartus’ oraz zamontowano elementy małej architektury (5 szt. ławki, 3 kosze na odpady i 1 kosz na psie odchody, 3 stojaki na rowery). Pomiędzy posadzona roślinnością wykonano ścieżki z płyt betonowych oraz ustawiono tablicę informacyjną. W miarę możliwości będziemy strać się tworzyć takie parki w innych miejscach, na terenach stanowiących własność gminy Dopiewo. 3. W chwili obecnej nie są planowane dodatkowe nasadzenia zieleni na terenie miejscowości Skórzewo W ramach przetargu na wykonanie nowych terenów zielonych w 2022 r. w Skórzewie posadzono 15 sztuk drzew gatunku Jesion wyniosły na terenie parku zabytkowego, 3 sztuki gatunku Klon zwyczajny na boisku przy ul. Malinowej oraz uzupełniono drzewa przy ul. Kozierowskiego (2 szt.) i Wrzosowej (1 szt.). Jednocześnie informuję, że gmina jest otwarta na propozycję wskazania terenów do nasadzeń, które ewentualnie rozważymy przy planowaniu realizacji nowych terenów zielonych w 2023 roku.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-14

Imię:
Adam
Pytanie:
Kiedy będzie robiona ul. Wysoka w Dopiewie?
Odpowiedź:
Budowa ul. Wysokiej w Dopiewie rozpocznie się w III kwartale 2022r. Budowa obejmuje 300 m utwardzenia ul. Wysokiej od ul. ks. Majcherka wraz z kanalizacją deszczową na całej długości ul. oraz przebudowę gazociągu. Jest to odcinek ulicy, na którym jest już wybudowana kanalizacja sanitarna.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-13

Imię:
Ewa
Pytanie:
przed wyborami pytałam o plac na ul Malinowej w Skorzewie część młodzieżowa to nadal koszmar tuje w tragicznym stanie kosz do gry jeden /na śmieci tez/ plac patelnia rośliny na zew bez zmian suche usunięto kolejne już cisy żółkną róże zero dlaczego nie można obsadzić pnączem tanim płotu a na zew posadzić wysokich brzóz krzewów od strony przeciwnej mieszkańcy nasadzili sami dbali na początku i jakiś nie marnieją kadencja trwa a tu nadal koszmarnie widomo ze cokolwiek wsadzamy trzeba o to zadbać pozdrawiam et
Odpowiedź:
Gmina podjęła próby wprowadzenia na ten teren przy ul. Malinowej dodatkowej roślinności. W pierwszej kolejności 3 sztuk drzew - klon zwyczajny przy ławkach graniczących bezpośrednio z placem zabaw. Analizujemy zmianę istniejącej roślinności, np. wymianę w szczególności roślin, które mimo bieżącej pielęgnacji systematycznie usychają, na inne rośliny które będą dobrze się rozwijały na terenie o niesprzyjających warunkach wodno–gruntowych. Zakładamy wprowadzenie roślin pnących wokół istniejącego ogrodzenia i piłkochwytu. Prace zostaną wykonane w okresie jesiennym bieżącego roku. Ponadto informuję, że Gmina Dopiewo nie przewiduje postawienia kolejnego kosza do gry w koszykówkę, a do końca maja na terenie sołectw gminy Dopiewo zostaną posadowione 52 sztuki nowych koszy ulicznych na podstawie wskazań Sołtysów i rad sołeckich.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-08

Imię:
Maria
Pytanie:
Czy Gmina wydaje naklejki dla właścicieli samochodów elektrycznych i hybrydowych w celu parkowania dla kierowców parkujących w mieście Poznaniu w cenie niższej od obowiązującej
Odpowiedź:
Gmina nie wydaje tego typu naklejek. Sprawami związanymi z opłatami za parkowanie samochodów na terenie miasta Poznań zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM). Obecnie samochody elektryczne posiadające zielone tablice rejestracyjne parkują w Poznaniu bezpłatnie. Niższa cena za parkowanie w Poznaniu samochodów hybrydowych, które spełniają warunek samochodu ekologicznego (tj. emisja CO2 od 0 do 95g/km włącznie) dotyczy posiadaczy karty abonamentowej wydawanej przez ZDM po weryfikacji danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-04-27

Imię:
Patryk
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, w 2019 roku do opublikowany został artykuł mówiący o tym, że w 2022r zostanie wszczęta budowa przejścia podziemnego pod torami między Dąbrówką a Palędziem. ( Dla przypomnienia zamieszczam link https://dopiewo.pl/aktualnosci/2019-10-08/bedzie-przejscie-pod-torami ) Dla mnie jako mieszkańca tej gminy jest to bardzo kluczowa inwestycja, ponieważ codziennie dojeżdżam do pracy komunikacją PKP. Niestety przez często długie oczekiwanie na otwarcie rogatek kolejowych między Palędziem a Dąbrówką, zdarza mi się nie zdążyć na pociąg. Sądzę, że ten problem dotyczy wielu mieszkańców Palędzia. Czy plany przejścia podziemnego w tym roku są aktualne i realne ? Będę ogromnie wdzięczny za uzyskanie informacji w tej sprawie.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa jest w na ostatnim etapie przygotowywania. W momencie otrzymania dokumentacji Gmina przystąpi do realizacji tej inwestycji pod warunkiem współfinansowania jej ze strony PKP. Z poważaniem dr Paweł Przepióra Wójt Gminy Dopiewo

Pytanie do Wójta z dnia 2022-03-25

Imię:
Agnieszka
Pytanie:
Chciałabym zgłosić problem i zawnioskować jak najszybsze podjęcie kroków w celu naprawienia zaistniałej sytuacji na ul. Pogodnej w Palędziu. Po ostatnich utwardzeniach drogi związanych ze składowaniem przy naszej ulicy materiałów budowlach do położenia kostki na ul. Słonecznej, ulica została rozjeżdżona ciężki sprzętem budowlanym, po czy zasypano powstałe dziury w celu jej wyrównania tłuczniem o wysokiej zawartości substancji pylistych. Aktualnie, przy braku opadów, poziom pyłu w powietrzu po przejechaniu każdego samochodu jest tak uciążliwy, że przejście ulicą robi się szkodliwe dla zdrowia. Ten sam pył osiada na naszych samochodach, domach i dostaje się przez okna do wnętrz powodując ogromny dyskomfort mieszkańców. Szczególnie chmury pyłu są widoczne w godzinach popołudniowych, po powrotach mieszkańców do domów. Dodam, iż ulica Pogodna jest ulicą dojazdową dla kolejnych ulic takich jak ul. Piękna, Radosna, Olszynowa i jest mocno obciążona codziennym ruchem pojazdów. Zawracam się z prośbą o podjęcie stosownych kroków w celu usunięcia tej uciążliwej sytuacji. Niestety prawie codziennie otrzymuję komunikaty RCB o złej, jakości powietrza z uwagi na smog, dodatkowo zdarza się, że z od Firmy Colas czujemy smród wytwarzanych mas bitumicznych a ich ciężarówki rozjeżdżają ul. Nową z prędkością znacznie powyżej obwiązującego ograniczenia - stąd wyjście z domu jest dla mieszkańców ul. Pogodnej prawdziwym wyzwaniem. Proszę o odpowiedź, jakie zostały podjęte działania w celu rozwiązania problemu,
Odpowiedź:
Odpowiadając na Pani zapytanie informujemy, że materiał wykorzystywany do bieżącego utrzymania dróg spełnia wymogi wynikające ze specyfikacji przetargowej. Na marginesie pragnę dodać, że warunki atmosferyczne, które panują tj. zbytnia susza, utrudniają utrzymanie dróg w sposób zadawalający.

Strony