uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia wiaduktu łączącego Skórzewo z Plewiskami

Wiadukt Skórzewo - Plewiska przejezdny

Uroczyście została przecięta wstęga na znak umożliwienia przejazdu przez nowy wiadukt drogowy łączący Skórzewo z Plewiskami nad linią kolejową w km 314,512 linii kolejowej nr 3. Pierwsi kierowcy przejechali punktualnie o godzinie 11.00.

Konsultacje drogowe

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii, dotyczących projektu budowy ul. Wspólnej, w Konarzewie.

Rozbudowano sieć wodociągową i kanalizację w Palędziu

Z końcem 2022 r. zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Palędziu, realizowane w ramach operacji pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo”, dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strony