Przejdź do treści

Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

Agnieszka Marczyńska
p.o. Kierownik Referatu
pokój 10
tel. 618 906 398

Anna Kujawa
Gospodarka lokalowa, mała architektura, zagospodarowanie terenów
pokój 9
tel. 618 906 394

Patrycja Nadstoga
Mała architektura i zagospodarowanie terenów, gospodarka gruntami
pokój 9
tel. 618 906 403

Alicja Troszczyńska
Gospodarka gruntami
pokój 9
tel. 618 906 407