Przejdź do treści

Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

Agnieszka Marczyńska
Kierownik Referatu
pokój 10
tel. 618 906 398

Anna Kujawa
gospodarka lokalowa, bieżące utrzymanie mienia
pokój 9
tel. 618 906 394

Patrycja Nadstoga
gospodarka gruntami: sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości gminnych
pokój 9
tel. 618 906 403

Alicja Troszczyńska
gospodarka gruntami: wykupy gruntów, odszkodowania za przejęte nieruchomości
pokój 9
tel. 618 906 407