Przejdź do treści

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Adam Mendrala
Kierownik Referatu
pokój 5
tel. 618 906 370

Michał Juskowiak
Promocja gminy, organizacje pozarządowe, budżet obywatelski
pokój 1
tel. 618 906 373

Patrycja Michałowska
Promocja gminy
pokój 1
tel. 618 906 358