Rada Gminy Dopiewo VIII kadencji rozpoczęła działalność 19 listopada 2018 r.

Podczas I sesji po zaprzysiężeniu radnych, w jej skład weszło 21 radnych, których mieszkańcy Gminy Dopiewo wybrali z 3 okręgów w wyborach, które odbyły się 21 października 2018r.

Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i członków komisji stałych Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji zostały podjęte podczas I sesji.

Prezydium Rady Gminy Dopiewo:

 • Leszek Nowaczyk - Przewodniczący Rady Gminy
 • Wojciech Dorna - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Piotr Dziembowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Podział na komisje stałe
 • Jan Bąk - przewodniczący
 • Tadeusz Bartkowiak
 • Wojciech Dorna
 • Piotr Dziembowski
 • Agnieszka Grześkowiak
 • Henryk Kapciński
 • Krzysztof Kołodziejczyk
 • Piotr Strażyński
 • Anna Kwaśnik - przewodnicząca
 • Magdalena Kaczmarek
 • Henryk Kapciński
 • Klemens Krzywosądzki
 • Ilona Łysiak
 • Justin Nnorom - wiceprzewodniczący
 • Mariola Nowak
 • Mariola Walich
 • Marta Jamont - przewodnicząca
 • Przemysław Miler
 • Tadeusz Bartkowiak - wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Dorna,
 • Walenty Moskalik,
 • Ilona Łysiak,
 • Jakub Kortus,
 • Agnieszka Grześkowiak
 • Justin Nnorom - przewodniczący
 • Magdalena Kaczmarek - wiceprzewodnicząca
 • Krzysztof Kołodziejczyk
 • Mariola Nowak
 • Piotr Strażyński
 • Jakub Kortus - przewodniczący
 • Mariola Walich - wiceprzewodnicząca 
 • Jan Bąk
 • Krzysztof Dorna
 • Marta Jamont
 • Anna Kwaśnik
 • Przemysław Miler
 • Walenty Moskalik
Dane kontaktowe Radnych Gminy Dopiewo

Kliknij tutaj