Przejdź do treści

Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

Remigiusz Hemmerling
Kierownik Referatu
pokój 14
tel. 618 906 390

Iwona Brzostowska-Ceglarz
Decyzje warunków zabudowy, opłata planistyczna
pokój 13
tel. 618 906 391

Magdalena Łączkowska
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP; przygotowywanie wypisów i wyrysów; nazewnictwo ulic i placów, numeracja porządkowa posesji, decyzje lokal
pokój 13
tel. 618 906 397

Bartosz Burzyński
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
pokój 17
tel. 618 906 393

Katarzyna Nowak
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
pokój 17
tel. 618 906 392