Przejdź do treści

Eco Harmonogram

Zalecamy do korzystania z aplikacji Eco Harmonogram. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie:

Harmonogramy

Bieżące harmonogramy dostępne są na stronie ZM CZO Selekt pod tym adresem.

PreZero

Wykonawcą zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dopiewo w terminie 1.01.2023 -  31.12.2024 jest Firma PreZero Dolny Śląsk Sp. z o.o. 54-530 Wrocław, ul. Jerzmanowska 13, odział Poznań 61-318 Poznań, ul. Nowotarska 27, tel. 61 870 53 01.

Częstotliwość odbioru odpadów w 2023 roku

Odpady zmieszane

Odpady zmieszane, będą odpierane niezmiennie co 2 tygodnie.

Papier i Plastik

Papier i Plastik, w zabudowie jednorodzinnej odbierany będzie 1 raz w miesiącu, w zabudowie wielorodzinnej odbierany będzie co 2 tygodnie.

Szkło

Szkło, w zabudowie jednorodzinnej od maja do września odbierane będą co 4 tygodnie, od października do kwietnia odbierane będą co 8 tygodni. W zabudowie wielorodzinnej odbierane będzie 1 raz w miesiącu.

Szczegółowe informacje na stronie Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu selekt.czempin.pl.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


R... K...