Przejdź do treści

Na terenie powiatu poznańskiego prowadzone są stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z których skorzystać mogą mieszkańcy Gminy Dopiewo.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Dopiewo mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dopiewcu ul. Szkolna 11 i jest otwarty w dniach:

 • poniedziałki (13:00-17:00),
 • wtorki, środy, czwartki (11:30-15:30),
 • piątki (10.30-14.30).

Rejestracja na wizytę

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są po wcześniejszym zarejestrowaniu się:

 • telefonicznie pod numerami 61 8410 797 lub 572 157 488 (w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30),
 • e-mailem: @email,
 • online pod adresem: http://np.ms.gov.pl.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego możliwe jest także uzyskanie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: telefonu lub e-maila. Prośbę taką należy zgłosić podczas rejestracji na poradę.


Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (wzór oświadczenia znajduje się poniżej).
 • Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji nie pobiera się pisemnych oświadczeń, o których mowa w punkcie powyżej.
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w części zatytułowanej „Rejestracja na wizytę”.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym również nieodpłatna mediacja), także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w części zatytułowanej „Rejestracja na wizytę”.
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


R... K...


R... K...