Przejdź do treści

Szlakami rowerowymi można dotrzeć do najpiękniejszych i najważniejszych miejsc w Gminie Dopiewo i jej okolic, można poznać przyrodę, historię i kulturę regionu.

Podróż rowerem przez tereny naszej gminy jest pewnego rodzaju podróżą w czasie, ponieważ klimat miejscowości takich jak Trzcielin, Konarzewo czy Więckowice zachował wiele z dawnego uroku.

Rowerowy szlak zielony Gmina Dopiewo

Jest to jednak przede wszystkim ciekawa wycieczka przyrodnicza prowadząca przez piękne lasy, częściowo znajdujące się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w których znajduje się objęty ścisłą ochroną rezerwat ornitologiczny.

 Szlak rowerowy-czerwony w Gminie Dopiewo

Jednak największą wartością ścieżek rowerowych jest możliwość bezpiecznego podróżowania rowerem przez piękne tereny leśne i polne przez małe osady leśne i urokliwe wioski harmonijnie łączące się z nowoczesnością, szeregową zabudową mieszkaniową, drogami szybkiego ruchu i infrastrukturą tworzoną na potrzeby coraz liczniej osiedlających się mieszkańców.

Warto wsiąść na rower, by lepiej poznać Gminę Dopiewo. Pobyć w miejscach wartych uwagi. Bez pośpiechu. Z refleksją. Dla zdrowia.

Szlak rowerowy - niebieski w Gminie Dopiewo

Gmina Dopiewo wytyczyła i oznaczyła w 2011 r. szlaki rowerowe, którymi można zwiedzić jej najciekawsze miejsca. Liczą one ok. 60 km i prowadzą po utwardzonych drogach gminnych, drogach gruntowych i duktach leśnych.

Szlak czerwony okalający gminę w części pokrywa się z „dużym pierścieniem rowerowym” dookoła Poznania. Szlaki niebieski i zielony tzw. łącznikowe pozwalają dotrzeć m.in. do przystanku kolejowego na trasie Warszawa – Berlin.

We wszystkich sołectwach Gminy Dopiewo znajdują się tablice informacyjne z mapami rowerowymi, zawierające mapę główną i zbliżenie danego sołectwa.

Mapa szlakow rowerowych-Sołectwo Skórzewo

W celu ułatwienia i zapoznania Państwa ze wszystkimi szlakami ich walorami, długościami i przebiegiem, zapraszamy do wejścia na stronę: szlaki.dopiewo.pl.

Mapa Rowerowa Gminy Dopiewo
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak