S

zlakami rowerowymi można dotrzeć do najpiękniejszych i najważniejszych miejsc w Gminie Dopiewo i jej okolic, można poznać przyrodę, historię i kulturę regionu.

Podróż rowerem przez tereny naszej gminy jest pewnego rodzaju podróżą w czasie, ponieważ klimat miejscowości takich jak Trzcielin, Konarzewo czy Więckowice zachował wiele z dawnego uroku.

Jest to jednak przede wszystkim ciekawa wycieczka przyrodnicza prowadząca przez piękne lasy, częsciowo znajdujące się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w których znajduje się objęty ścisłą ochroną rezerwat ornitologiczny.

Jednak największą wartością ścieżek rowerowych jest możliwość bezpiecznego podróżowania rowerem przez piękne tereny leśne i polne przez małe osady leśne i urokliwe wioski harmonijnie łączące się z nowoczesnością, szeregową zabudową mieszkaniową, drogami szybkiego ruchu i infrastrukturą tworzoną na potrzeby coraz liczniej osiedlajacych się mieszkańców.

Warto wsiąść na rower, by lepiej poznać Gminę Dopiewo. Pobyć w miejscach wartych uwagi. Bez pośpiechu. Z refleksją. Dla zdrowia.

Gmina Dopiewo wytyczyła i oznaczyła w 2011 r. szlaki rowerowe, którymi można zwiedzić jej najciekawsze miejsca. Liczą one ok. 60 km i prowadzą po utwardzonych drogach gminnych, drogach gruntowych i duktach leśnych.

  1. Szlak czerwony okalający gminę w części pokrywa się z „dużym pierścieniem rowerowym” dookoła Poznania.
  2. Szlaki niebieski i zielony tzw. łącznikowe pozwalają dotrzeć m.in. do przystanku kolejowego na trasie Warszawa – Berlin.

We wszystkich sołectwach Gminy Dopiewo znajdują się tablice informacyjne z mapami rowerowymi, zawierające mapę główną i zbliżenie danego sołectwa. 

W celu ułatwienia i zapoznania Państwa ze wszystkimi szlakami ich walorami, długościami i przebiegiem, zapraszamy do obejrzenia specjalnie w tym celu stworzonego portu:

mapa_rowerowa_2023