Karty z rodzinnym charakterem

Dla Rodziny 3+
Przedstawiciele rodzin wielodzietnych z Gminy Dopiewo mogą wnioskować do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie Karty Dużej Rodziny i Wielkopolskiej Karty Rodziny. Warto posiadać takie Karty, ponieważ uprawniają one do zniżek na produkty i usługi u Partnerów Programów. Partnerzy Programu to przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie, którzy dając rabaty Rodzinom 3+ zdecydowali się je wesprzeć.

Posiadaczami Kart mogą być…
Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli dzieci mogą być dorosłe, mieć już swoje rodziny lub już nie żyć. Ważne, że w sumie ktoś wychowywał w przeszłości minimum troje dzieci. W takiej sytuacji KDR należą się tylko rodzicom.
Przedstawiciele Rodzin 3+, czyli rodziny, w których oprócz rodziców czy opiekunów jest co najmniej trójka dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (jeśli się uczą) lub niepełnosprawnych (bez ograniczeń wiekowych).

Jak działają Karty?
Upoważniają do zniżek.
Karty są honorowane przez Partnerów Programów.
Podstawą otrzymania zniżki jest okazanie Karty w momencie zakupu produktu lub usługi.

Czym różnią się obydwie Karty?
Każda z Kart jest częścią niezależnego Programu wsparcia.
W przypadku Karty Dużej Rodziny – wyróżniamy Partnerów Lokalnych i Ogólnopolskich, czyli udzielających zniżek odpowiednio Rodzinom 3+ z terenu Gminy albo z całego kraju.

Lista partnerów lokalnych znajduje się na stronie: dopiewo.pl – w zakładce „Karta Dużej Rodziny”.
Lista partnerów ogólnopolskich znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl.
W przypadku Wielkopolskiej Karty Rodziny listę partnerów można znaleźć na stronie: www.rops.poznan.pl.

Jakie są podobieństwa miedzy kartami?
Są bezpłatne.
Wnioski o ich wydanie można złożyć w tym samym miejscu - w Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie (budynek przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie).
Każdy członek Rodziny 3+ może mieć swoją: Kartę Dużej Rodziny i Wielkopolską Kartę Rodziny (grafiki przedstawiamy na dole informacji).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku
Składając wniosek trzeba mieć ze sobą oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia:w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość:

  • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa
  • w przypadku dzieci w wieku do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Pliki do pobrania - MRPIPS


Od 04 stycznia 2015r. został  uruchomiony nowy  system teleinformatyczny do obsługi zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (SIKDR), stworzony  w ramach projektu pn. System ulg i bonifikat skierowany do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny.

Wnioski składane przez system SIKDR - kliknij tutaj

Przedsiębiorco - zostań partnerem KDR

Aby zobaczyć aktualną listę partnerów KDR w tym celu przejdź na stronę Partnerzy KDR lub otwórz załącznik PDF icon partnerzy_lokalni.pdf


W jaki sposób można zostać Lokalnym Partnerem Programu?
Zachęcamy Przedsiębiorców z Gminy Dopiewo do zostania Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny. W tym celu wystarczy podpisać i złożyć deklarację przystąpienia do programu w Ośrodka Pomocy Społecznej (budynek przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie). Wcześniej należy określić, jakie zniżki i ulgi przedsiębiorca chce zaoferować rodzinom 3+. Na stronie dopiewo.pl dostępny jest formularz „Deklaracji Przystąpienia do Programu”.

Kontakt z nami: mgr Anna Markiewicz - Starszy Pracownik Socjalny
tel. 61-814-80-20 wew. 11 lub 693 290 213, e-mail: anna.markiewicz@dopiewo.pl

Dlaczego warto zostać Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny?

  • Prawo do posługiwania się w materiałach reklamowych i informacyjnych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
  • Umieszczenie w wykazie Partnerów Programu, opublikowanym na oficjalnym portalu Gminy Dopiewo: dopiewo.pl, wraz z logotypem i linkiem do strony Partnera
  • Oznaczenie sklepu, firmy, punktu usługowego „partnerską naklejką”
  • Zamieszczenie informacji w gminnym czasopiśmie „Czas Dopiewa” wraz z logotypami Partnerów.

Plik Deklaracja przystąpienia do programu

Jednocześnie informujemy, że Ogólnopolskim Partnerem tej samej Karty Dużej Rodziny można zostać podpisując „Deklarację Przystąpienia” w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Wielkopolska Karta Rodziny

Partnerem Programu Wielkopolska Karta Rodziny można zostać wypełniając „Deklarację Przystąpienia” w Regionalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny: PDF icon Wniosek - Wielkopolska Karta Rodziny

Wszystkie informacje dla rodzin 3+ oraz dla partnerów dostępne są na stronie www.rops.poznan.pl.