Przejdź do treści

Budynek E ul. Łąkowa 5a w Dopiewie

Adam Półtoraczyk
Komendant Straży Gminnej
pokój 4
tel. 512 457 977

Daniel Miszczyszyn
Strażnik Gminny
pokój 5
tel. 512 457 977

Paweł Szmania
Strażnik Gminny
pokój 5
tel. 512 457 977

Tomasz Strugacz
Strażnik Gminny
pokój 6
tel. 512 457 977

Radosław Zając
Strażnik Gminny
pokój 6
tel. 512 457 977