Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2021-09-02

Imię:
Marzena
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, problem o którym chciałabym napisać dotyczy przystanku autobusowego na pętli w Konarzewie. Tak się składa, że muszę korzystać z komunikacji publicznej dojeżdżając do pracy w Poznaniu i codziennie rano czekam w tym miejscu na autobus. Pętla w Konarzewie wygląda coraz piękniej, jest to centrum naszej wioski, kwiaty, zieleń, nowa kora dla roślin, ale przystanek nie budzi pozytywnych emocji. Co rano jest mnóstwo śmieci, niestety zależy to od mieszkańców, ale najgorsze, że po każdych większych opadach deszczu pod wiatę przystankową spływa błoto i mimo opadów nie da się poczekać tam na komunikację, ponieważ grzęźnie się w błocie. Czy można by było coś z tym zrobić? Wierzę, że tak... Pozdrawiam serdecznie
Odpowiedź:
Dzień dobry, Państwa uwagi przekażemy do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w celu dokonania przeglądu kanalizacji deszczowej. Jednakże aby skutecznie powstrzymać spływ wody w miejsce przystanku autobusowego konieczna jest kompleksowa przebudowa okolic ronda. Realizacja tego zadania będzie możliwa w momencie podjęcia takiej decyzji przez Powiat Poznański. Zwrócimy również uwagę aby częściej odbierane były śmieci z koszy w okolicach wiaty przystankowej, ponadto w przyszłym roku zostanie postawiony kolejny kosz. Z poważaniem dr Paweł Przepióra Wójt Gminy Dopiewo

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-27

Imię:
Magdalena
Pytanie:
Moje pytanie dotyczy dostępności komunikacji gminnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dopiewcu, mieszkających na os. Leśna Polana w Dopiewcu. W jaki sposób uczeń lub rodzic nie posiadający w gospodarstwie domowym samochodu (z dostępnych mi informacji, takiego obowiązku póki co nie ma), a mieszkający w tym rejonie, ma dostać się do szkoły? Pieszo, dwa i pół kilometra rano i dwa i pół kilometra po zajęciach? W deszczu, śniegu, mrozie lub upale? Autobusem 799, z przesiadką na 729 lub 797 w Dąbrówce, których godziny odjazdów w żaden sposób nie są ze sobą kompatybilne? Rowerem lub hulajnogą dziurawą ulicą Jesionową bez chodnika, czy ścieżki rowerowej? Uprzedzę tłumaczenie przepisami, które nakładają na gminę obowiązek zapewnienia transportu uczniów do szkoły, jeśli odległość jej od miejsca zamieszkania przekracza 3km., gdyż nijak się ma to do ustalenia dla dzieci i młodzieży z os. Leśna Polana szkoły w Dopiewcu jako szkoły obwodowej. Jeżeli narzuca się konieczność uczęszczania do w/w placówki (którą ogólnie oceniam bardzo pozytywnie), to chyba wypadało by wykazać się odrobiną logiki i dobrej woli, by zapewnić swoim młodym mieszkańcom (być może w niedalekiej przyszłości podatnikom i wyborcom) komfortowej drogi do szkoły. Czy jest szansa na: 1. zorganizowanie autobusu szkolnego, który zapewniłby transport z osiedla Leśna Polana w Dopiewcu do Szkoły Podstawowej w Dopiewcu i w drogę powrotną? Lub 2. reorganizację trasy autobusu linii 799 w taki sposób, by prócz dojeżdżania do szkoły na ul. Malinowej w Dąbrówce, dowoził też dzieci i młodzież do Dopiewca?
Odpowiedź:
Szanowna Pani, bardzo dziękuje za informację, dotychczas mieszkańcy os. Leśna Polana w Dopiewcu nie zgłaszali potrzeb w wyżej wymienionym zakresie. Natomiast jeśli jest taka potrzeba to komunikację szkolną łącząca osiedle ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu w najbliższym czasie uruchomimy.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-26

Imię:
Natalia
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie! Jakie rozwiązanie może Pan zaproponować mieszkańcom Dąbrowy i Zakrzewa (z ulic Granicznej, Przylesie, Bukszpanowej i innych okolicznych), którzy - aby dostać się pieszo na przystanek autobusowy (Dąbrowa/Poprzeczna) - muszą uczęszczać ulicami Pasjonatów i Przemysłową? W ciągu tych ulic nie tylko nie ma chodnika, ale nawet pobocza. Dodatkowo, po dojściu do wiaduktu w ciągu ul. Leśnej pieszy jest zmuszony do przejścia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, ponieważ nie ma tam dojścia do przejścia dla pieszych. Widoczność na zakręcie ulicy Przemysłowej jest fatalna z uwagi na rosnące tam drzewa i krzewy, które zasłaniają nadjeżdżające auta. Ulica Pasjonatów była niedawno poszerzana na potrzeby ruchu dwukierunkowego do DHL. Nikt nie pomyślał jednak o wytyczeniu ciągu pieszego. Czy planowana jest w tym miejscu budowa chodnika? Alternatywnym, doraźnym rozwiązaniem byłoby wytyczenie ścieżki dla pieszych łączącej ul. Graniczną z Leśną lub Poprzeczną (kolokwialnie ujmując "przez pole, po miedzy"). Tak drobna inwestycja mogłaby mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo w tej okolicy. Dodatkowo wpłynęłoby to pozytywnie na zainteresowanie mieszkańców komunikacja miejską. Przy obecnym stanie rzeczy dojście na przystanek jest niebezpieczne, niewygodne i skutecznie zniechęca do korzystania z transportu zbiorowego. Liczę na konstruktywną informację zwrotną. Mam też nadzieję, że poruszony przeze mnie temat będzie rozwiązany zanim w tej okolicy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek. Łącze wyrazy szacunku. Mieszkanka Dąbrowy.
Odpowiedź:
Szanowna Pani, w chwili obecnej budowa chodnika na ul. Pasjonatów na odcinku od ul. Granicznej do ul. Leśnej wymaga przejęcia przez gminę dróg serwisowych od GDDKiA. Planowane przejęcie nastąpi w pierwszym kwartale 2022 roku. Z chwilą przejęcia rozpoczniemy prace projektowe chodnika. Jeśli chodzi o widoczność na ul. Przemysłowej proszę o bezpośredniego e-maila do Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: aleksandra.rutyna@dopiewo.pl w celu ustalenia dokładnej lokalizacji drzew i krzewów na zakręcie ul. Przemysłowej. Połączenie ul. Granicznej z ul. Poprzeczną będzie wprowadzone w opracowywanym planie miejscowym w rejonie ulic Bukszpanowej i ul. Leśnej.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-20

Imię:
Marta
Pytanie:
Dzień dobry. Chciałam zapytać kiedy Gmina zacznie inwestować w Dąbrowe? Z obserwacji wynika, że wszystkie wsie obok się rozbudowują a Dąbrowa niestety zostaje zapomniana. Kiedy droga na ul. Poprzecznej zostanie utwardzona? O drogę (asfalt) to już nawet nie pytam. Jeszcze jedno pytanie czy tak dużym problemem jest umieszczenie koszy na śmieci? Na całej ul. Poprzecznej, Granicznej, Leśnej, Zachodniej itd. nie ma żadnego. Dodam, że nie jest przyjemne niesienie kupki od psiaka przez całą Dąbrowe. Każdy spacer tak się kończy, że niestety kupkę muszę przynieść do swojego śmietnika bo w Dąbrowie nie ma żadnego.
Odpowiedź:
Szanowna Pani Dąbrowa nie jest pomijana w planach inwestycyjnych. W chwili obecnej na terenie Gminy inwestycje prowadzone są głównie w infrastrukturę kanalizacyjną, na które przeznaczane są miliony złotych. Stan prawny ulicy Poprzecznej nie jest uregulowany, w chwili obecnej trwa regulacja własności. W ostatnim czasie w Dąbrowie zostały wykonane następujące inwestycje: kanalizacja ul. Leśnej, ul. Rolnej, rozbudowa Szkoły Podstawowej, budowa ul. Batorowskiej z pełną infrastrukturą. W poprzedniej kadencji m.in. remont ul. Leśnej i utwardzenie ul. Granicznej. W planach mamy budowę pozostałych ulic, dla których wnioskujemy o dofinansowania zewnętrzne. Jeśli chodzi o kosze uliczne to w wyżej wymienianym rejonie ulic, do końca roku zostaną ustawione 3 kosze.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-20

Imię:
Ewa
Pytanie:
Mam dwa pytania plac zabaw na Malinowej w Skorzewie rośliny wołają o pomstę do nieba cisy padają jeden po drugim drzewa???? może brzozy klony lipy nie wiem no i po wsadzeniu minimum pielęgnacji samo koszenie nie rozwiązuje sprawy drugie dotyczy dzikich kotów które pojawiają się w różnych wsiach kto może pomoc w wyłapaniu sterylizowaniu i ewentualnym wypuszczaniu straż odmawia fundacje nie maja miejsc co dalej to ze jest lekarz który zrobi sterylke to mało jak je wyłapać
Odpowiedź:
Szanowna Pani, teren placu zabaw przy ul. Malinowej w Skórzewie to teren o niesprzyjających warunkach wodno–gruntowych szczególnie w części sportowej (boiska). Roślinność pielęgnowana jest na bieżąco i mimo tego obserwujemy jej częściową degradację i etapowe obumieranie. W związku z sygnałami od mieszkańców o stanie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Malinowej, zwrócimy wykonawcy prac pielęgnacyjnych uwagę na zintensyfikowanie prac w tym terenie. Rozważymy możliwość przebudowy istniejącego zadrzewienia na gatunki o wyższej odporności na susze i wysokie temperatury. Ewentualne nasadzenia będą realizowane wiosną 2022 roku. Nasadzenia drzew liściastych w sąsiedztwie boisk wykonanych z materiału poliuretanowego jest niewskazane z powodu problemów z utrzymaniem boisk w odpowiednim stanie. Rozważymy posadzenie drzew liściastych bliżej placu zabaw. W odpowiedzi na pytanie dotyczące czworonogów informuję, że wyłapanie kotów wolnożyjących to niełatwe zadanie, jednak prowadzimy działania z tym związane. Jeśli ma Pani wiedzę o takich kotach i miejscach ich przebywania, proszę zwrócić się do Straży Gminnej. Straż dysponuje żywołapką co pozwoli złapać i wysterylizować takiego kota.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-11

Imię:
Dariusz
Pytanie:
Witam serdecznie. Moje pytanie będą dotyczyć wody naszego dobra. Pierwsze pytanie dotyczy wydawania warunków zabudowy terenów na terenie oczywiście gminy Dopiewo. Czy istniej możliwość na obligatoryjne umieszczanie w nich obowiązku zamontowania na nieruchomości przy projektowanym budynku, lokalu zbiornika na deszczówkę min 8 m 3 i zbieraniu wody opadowej z dachu? Drugie pytanie jest pokrewne do pierwszego. Mianowice czy Gmina jako urząd posiada narzędzia lub wpływ na Spółkę Wodną oraz ZUK Dopiewo podmioty które dostarczają wodę pitna w naszej gminie, aby wprowadzić następujące rozwiązanie w celu ochrony i oszczędności wody pitnej. Na każdą osobę zameldowaną w nieruchomości przysługiwało by 3-4 m 3(średnie zużycie) na miesiąc po cenie obowiązującej "normalnej" około 5 zł każdy ponad średnia zdecydowanie więcej np. 20-30 zł. Sądzę że takie rozwiązanie znacząco ochroniło by nasze dobro jakim jest woda pitna oraz zmotywował by mieszkańców do retencji deszczówki. Oczywiście oprócz tzw. bata gmina musiała by znacząco rozwinąć program wspierający osoby chcące dokonać montażu zbiornika na deszczówkę. Wymierną korzyścią tego rozwiązania był by również wzrost zameldowanych osób w nieruchomości, lokalu.Czy takie rozwiązania są możliwe i realne do zrealizowania za Pana kadencji?
Odpowiedź:
Panie Dariuszu, decyzja o warunkach zabudowy nie może wskazywać konieczności odprowadzenia wody opadowej wyłącznie do zbiorników na deszczówkę. Powoduje to brak możliwości wprowadzenia takiego obowiązku dla mieszkańców. Jeśli chodzi o Pana propozycję regulacji stawek za wodę, informuję że w obecnym stanie prawnym nie można różnicować stawek, ponieważ regulator ich nie zatwierdzi. W przypadku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Natomiast w przypadku Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie opłaty za pobór wody uchwala corocznie Walne Zgromadzenia Spółki. Dodatkowo Gmina Dopiewo prowadzi program „dofinansowań do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania - na terenie Gminy Dopiewo”, na który przeznacza 200 tys. zł.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-07

Imię:
Maciej
Pytanie:
Dzień dobry Panie Wójcie. Mam pytanie odnośnie ewentualnego terminu inwestycji / możliwego zabudżetowania - dalszego etapu obwodnicy Dąbrówka-Palędzie-Dopiewiec. Chodzi dokładniej o połączenie drogi Wzdłuż Torów Palędzie/Dąbrówka z ulicą Jesionową w Dopiewcu. Niestety cały ruch do ulic Osiedle/Wierzbowa w Dopiewcu i osiedla Linea (domów bliżej przedszkola publicznego Leśna Polana) odbywa się poprzez osiedle Linea. Zarówno Osiedle Linea, ulice Wierzbowe i Osiedle mocno się rozbudowują - myślę że taka droga znacznie rozwiązałaby problem natężenia ruchu na drogach osiedla Linea.
Odpowiedź:
Panie Macieju, w chwili obecnej jesteśmy na etapie regulacji spraw własnościowych gruntów. Obecnie Gmina Dopiewo nie jest właścicielem terenu niezbędnego pod tę inwestycję. Kolejnym etapem będzie zaprojektowanie i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji, a następnie budowa wskazanego odcinka drogi. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń planowane jest do końca 2023 roku.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-05

Imię:
Krystyna
Pytanie:
Jestem pod wrażeniem postawy gminnych strażników. Uratowanie komuś życia to wielka sprawa. Patrząc na wykaz pracowników Straży Gminnej w Dopiewie widzę jedynie 5 osób. Liczba mieszkańców rośnie, ale liczba strażników stoi w miejscu od wielu lat. Czy planowane jest w Straży Gminnej dodatkowe zatrudnienie?
Odpowiedź:
Pani Krystyno, jesteśmy dumni z postawy i reakcji naszych strażników. Na razie liczba strażników naszej Straży Gminnej jest wystarczająca. Realizują oni dobrze wszystkie nałożone na Straż Gminną zadania, pełniąc dyżury w ograniczonym zakresie w ciągu doby. Dodatkowo o bezpieczeństwo dbają policjanci z Komisariatu Policji w Dopiewie - uruchomionego w 2017 r. oraz druhowie z trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Dopiewo - dysponują one nowoczesnym sprzętem ratowniczym (dbamy o wyposażenie, wymianę wozów, regularne doposażanie naszych jednostek OSP). Uważam, że wszystkie te służby dobrze się uzupełniają, i ze sobą współpracują, tworząc swoisty system. Sukcesywnie realizujemy też inwestycje infrastrukturalne sprzyjające bezpieczeństwu, poprawiające stan dróg, mające na celu stworzenie nowych przydrożnych lamp i chodników. Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-08-03

Imię:
Janek
Pytanie:
Jakiś czas temu brałem udział w spotkaniu z rowerowym mistrzem na pumptracku w Dąbrówce. Bardzo mi się podobało i często chodzę z kolegami tam sobie pojeździć. Czy tor ten będzie gmina rozbudowywać?
Odpowiedź:
Zauważyłem, jeżdżąc po Gminie, że pumptrack w Dąbrówce cieszy się dużą popularnością. Ten tor, który istnieje powstał z inicjatywy mieszkańców, którzy zgłosili i głosowali na projekt w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki aktywności mieszkańców zbudowała go Gmina Dopiewo. Biorąc pod uwagę popularność toru i możliwości terenu, postanowiliśmy rozbudować pumptrack w Dąbrówce. Jesteśmy na etapie przetargowym, przed wyłonieniem wykonawcy...Planujemy stworzenie do końca tego roku - obok istniejącego toru MINI PUMP - drugiego toru typu EASY PUMP. Będzie to większy pumptrack - dla młodzieży - większy niż obecnie funkcjonujący tor. Nowy tor będzie miał długość 188 metrów, 7 profilowanych zakrętów o promieniu co najmniej. 360 centymetrów. Szacujemy, że inwestycja będzie Gminę Dopiewo kosztować ok. 400 tys. zł.

Strony