Autobus elektryczny obsługujący Gminę Dopiewo

Likwidacja przystanku na ul. Nowina w Poznaniu

Od 14 maja przestają funkcjonować przystanki przy ul. Nowina w Poznaniu. W związku z zakończoną przebudową platformy przystankowej na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu, wprowadzone zostają zmiany stanowisk odjazdowych na Ogrodach z jednoczesną likwidacją przystanku na ul. Nowina.
Przejazd kolejowy ul. Wyzwolenia w Dopiewie

Uwaga! Zamknięcie przejazdu kolejowego

W związku z remontem przejazdu kolejowego na przy ul. Wyzwolenia w Dopiewie, informujemy, że w nocy 28/29.03 od 21.00 do 5.00 oraz dnia 29.03.2022r. w godzinach od 7:00 do 17:00 przejazd zostanie zamknięty.
Peron kolejowy w Dopiewie

Remont przejazdu kolejowego na ul. Wyzwolenia w Dopiewie

W związku z remontem przejazdu kolejowego na ul. Wyzwolenia w Dopiewie, informujemy, że w nocy 28/29.03 w godz. od 21:00 do 05:00 oraz dnia 29 i 30.03.2022r. w godz. od 07:00 do 17:00 w/w przejazd zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Objazd zostanie poprowadzony drogą gminną (ul. Laserowa) oraz drogami powiatowymi według załączonego schematu.
Koleje Wielkopolskie

Zmiana rozkładu jazdy pociągów

Informujemy, że w związku z realizowaną inwestycją „Zintegrowany węzeł transportowy Grunwaldzka wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia nad linią kolejową E-20” i koniecznymi zamknięciami torowymi na szlaku Poznań Górczyn – Palędzie, PKP wprowadziło tymczasowe zmiany dot. kursowania pociągów.
autobus nr 729

Korekta rozkładu 729 od 01.03

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że w związku ze zmianą przepisów o czasie pracy kierowców od dnia 1 marca 2022 roku, na linii nr 729 w rozkładach jazdy roboczym, sobotnim, niedzielnym/ świątecznym wprowadzone zostaną zmiany na linii nr 729.

Bezpłatna komunikacja w marcu

Przewoźnik White & Black BUS Sp. z o.o. na prośbę gminy Dopiewo oferuje w marcu 2022 r. dla obywateli Ukrainy, bezpłatne przejazdy komunikacją wewnątrzgminną (linie: 791, 792, 797, 799).

Strony