Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządowca chciałbym życzyć radnym, sołtysom, radnym sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządowym, aby czerpali jak najwięcej satysfakcji ze swojej pracy. Mogą Państwo czuć się dumni z pełnionych funkcji i wypełnianych obowiązków, bo samorządy to największe osiągnięcie polskiej demokracji po 1990 r. Mieszkańcom zaś życzę, aby mieli godną reprezentację lokalnej społeczności i życzliwe wsparcie urzędników na co dzień.
Dzień dziecka _palędzie

Dzień Dziecka w Palędziu

Dzień Dziecka, odbędzie się 5 czerwca (niedziela) w godz. od 13.00 do 17.00 na boisku przy świetlicy wiejskiej , ul. Leśna 17, Palędzie. Wśród atrakcji: zjeżdżalnie, wypieki, konkursy z nagrodami.

FIRST LEGO LEAGUE Explore

Dwie drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie, wzięły udział w Festiwalu FIRST LEGO LEAGUE Explore.
Dzień Marzeń

Ogólnopolski Dzień Marzeń

Fundacja Mam Marzenie i Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Dniu Marzeń, który odbędzie się w szkole 28.05.br.

Konsultacje społeczne LGD Źródło

Lokalna Grupa Działania Źródło z Buku zaprasza na konsultacje społeczne 14.06. br GOSIR Dopiewo, godz. 16.00. Mieszkańcy będą mogli pozyskiwać środki na rozwój przedsiębiorczości, a jednostki sektora finansów publicznych, instytucje i organizacje realizować projekty wpływające na wzrost atrakcyjności gminy,

31.05 - zamknięcie przejazdu na ul. Kolejowej w Plewiskach

Budowa wiaduktu polegająca na likwidacji przestarzałego i niewydolnego komunikacyjnie przejazdu kolejowego, w efekcie prowadząca do bezpiecznego i nie wymagającego oczekiwania na rogatkach przejazdu nad linią kolejową, pociągnęła za sobą niedogodności związane z zamknięciem części drogi.

Strony