Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2022-06-27

Imię:
Iza
Pytanie:
Dzień dobry, proszę o informację na kiedy przewidziana jest budowa ulicy Różanej w Dopiewie. Obecnie na ulicy wysypany jest tłuczeń. To rozwiązanie utwardzenia nawierzchni jest ogromnie kłopotliwe dla nas jako mieszkańców tej ulicy. Pomimo ustawionych znaków ograniczenia prędkości do 20 km/h, niewiele osób przestrzega tych nakazów. Droga jest bardzo intensywnie używana przez samochody osobowe oraz często przez samochody ciężarowe, dowożące materiały budowlane dla budujących się w okolicach osiedli mieszkaniowych. Ulicą Różaną ponadto dojeżdżają mieszkańcy okolicznych ulic (tzw. kwiatowych), dla których drogą dojazdu do swoich domów jest przede wszystkim ul. Różana oraz ulica Ogrodowa. Podsumowując, brak należytego utwardzenia drogi (np. kostką brukową) powoduje ogromne zanieczyszczenie, unoszące się tumany piachu i pyłu. Jest to ewidentny brak komfortu dla życia mieszkańców oraz zagrożenie dla zdrowia powodowanego zanieczyszczeniem powietrza.
Odpowiedź:
Budowa ul. Różanej wymaga wykonania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności gmina buduje ulice zbiorcze, ul. Różana taką nie jest. Odległość posesji zlokalizowanych najdalej od drogi o nawierzchni utwardzonej (ul. Bukowskiej) wynosi 90m. W związku z powyższym w chwili obecnej budowa ul. Różanej nie jest planowana

Pytanie do Wójta z dnia 2022-06-24

Imię:
Patrycja
Pytanie:
Dzień dobry. Chciałabym zapytać dlaczego w miejscowości Więckowice (ul Jeziorna)jak dotąd nie powstał chodnik . Droga prowadząca do szkoły podstawowej i przedszkola jest wąska .W lato jeszcze jako tako można jechać poboczem np wózkiem z dzieckiem. Gdzie bezpieczeństwo dzieci. Czy rodzice są zmuszeni wozić dzieci autem do przedszkola. Pomijając kwestie ekologii tzn. więcej spalin po prostu brak chodnika jest niebezpieczny.
Odpowiedź:
Budowa chodnika na ul. Jeziornej w Więckowicach wymaga wykonania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika. Gmina planuje wykonanie utwardzenia pobocza ul. Jeziornej na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Gromadzkiej czyli na najbardziej ruchliwym odcinku do 2023 roku.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-06-23

Imię:
Łukasz
Pytanie:
mam dwa pytania: 1. czy w Palędziu od ulicy Nowej jest planowane dojście do peronów kolejowych? 2. czy na stacji kolejowej Palędzie jest przewidziana modernizacja schodów aby było można swobodnie wjechać wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim na perony?
Odpowiedź:
1. W 2020r. rozpoczęły się prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej przejścia podziemnego pod torami kolejowymi PKP w Palędziu. Obecnie dokumentacja jest na etapie opiniowana przez PKP. Rozpoczęcie budowy przejścia będzie możliwe po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę oraz po ujęciu zadania w Budżecie Gminy w przypadku posiadanych środków. Pozwolenie na budowę gmina uzyska najszybciej, do końca tego roku. 2. Obecnie projektowane jest przejście od strony miejscowości Palędzie. Właściciel obiektu czyli PKP nie planuje w chwili obecnej dodatkowych inwestycji w istniejącej infrastrukturze czyli istniejące ciągi komunikacyjne nie zostaną przebudowane.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-06-05

Imię:
Kinga
Pytanie:
Dzień dobry, Czy w Dopiewie przewidziane są inwestycje dotyczące zwierząt, a konkretnie budowy wybiegów dla ps9ów dużych i psów małych. Skoro gmina promuje przygarnia nie psów ze schroniska mogłaby wybudować taki obiekt, których koszt jest stosunkowo niewielki. Ja ze swoimi czworonogami zmuszona jestem jeździć ,aż do Poznania (Lasek Marceliński), co wiąże się z dużymi kosztami paliwa. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź:
Dziękuję za sygnał w tej sprawie. W chwili obecnej nie przewidujemy budowy wybiegu dla psów w żadnej miejscowości na terenie gminy. Jednak postaramy się taką inwestycję zaplanować w przyszłorocznym budżecie.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-06-01

Imię:
Henryk
Pytanie:
Kiedy Pan ma zamiar zainteresować się skuterami na jeziorze Niepruszewskim które wodują w Zborowie a nie przestrzegają żadnych obowiązujących przepisów i nawet w dni dla nich zakazane robią co chcą bez konsekwencji. Zgodę na korzystanie skuterów wydał Urzęd Gminy Dopiewo
Odpowiedź:
Uprzejmie informuję że zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego, w tym na jeziorze Niepruszewskim reguluje Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego XIV/185/V/2016. Dodatkowo zostaną wykonane dodatkowe kontrole Straży Gminnej w tym zakresie.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-31

Imię:
Karol
Pytanie:
Czy w związku z pojawieniem się w gmine Dziennych Punktów Opieki nad dziećmi planowane jest dofinansowanie pobytu dzieci u Dziennych Opiekunów?
Odpowiedź:
Szanowny Panie, obowiązujące regulacje prawne funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo nie pozwalają na finansowanie podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów. Dotacja celowa dotycząca opieki nad dziećmi do lat trzech przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-26

Imię:
Adam
Pytanie:
Ja mam dwa pytania do Pana Wójta: 1. Jakie są możliwości budowy chodnika wzdłuż ul. Osiedle w Dopiewcu z uwagi na gęstą zabudowę braku pobocza co zagraża bezpieczeństwu pieszym. 2. Czy wiadomo coś odnośnie budowy przystanku kolejowego w Dopiewcu?
Odpowiedź:
1. Gmina Dopiewo również widzi problem dotyczący braku chodnika na ul. Osiedle w Dopiewcu. Jednakże rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania wymaga wykonania dokumentacji oraz uzyskania zezwolenia na wykonanie prac. Obecnie w budżecie Gminy nie posiadamy środków na ten cel jednakże czynimy starania aby to zadanie zostało ujęte w budżecie oraz w miarę możliwości zrealizowane w 2023r. 2. Gmina Dopiewo zabezpieczyła w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, teren pod budowę przystanku kolejowego w Dopiewcu. Prowadzimy rozmowy oraz przesyłamy korespondencję dot. m.in. utworzenia tego peronu w związku z prowadzonymi przez PKP pracami projektowymi dot. linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznań Główny – Kunowice. Obecnie nie ma ustalonego terminu realizacji tego zadania.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-23

Imię:
Magdalena
Pytanie:
Dzień dobry, proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1. kiedy planowana jest rozbudowa SP nr 2 w Skórzewie? Najmłodsze dzieci chodzą do szkoły na dwie zmiany (co oznacza rozpoczynanie lekcji o godz. 13 i czekanie w świetlicy od godz. 7...) 2. wspominał Pan o koncepcji tworzenia "parków kieszonkowych". Czy gdzieś już takie parki powstały lub powstaną w najbliższym czasie? 3. czy aktualnie planowane są jakieś działania mające na celu zwiększenie zadrzewienia (choćby pojedyncze nasadzenia) w Skórzewie, gdzie tej zieleni najbardziej brakuje? Dziękuję.
Odpowiedź:
1. Rozbudowa SPnr 2 w Skórzewie musi zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w czerwcu 2022r. Po otrzymaniu dokumentacji oraz posiadaniu środków planowane jest rozpoczęcie budowy na przełomie 2023/2024 r. 2. W Skórzewie, przy ul. Biedronki i Pasikonika na działce o nr ewid. 868 postał teren zieleni, który można uznać za park kieszonkowy. Na ww. terenie założono trawnik, posadzono 9 sztuk drzew gatunku wiśnia piłkowana ‘Kanzan’, 9 sztuk krzewów dereń biały i 38 sztuk traw rabatowych Miskant chiński ‘Malepartus’ oraz zamontowano elementy małej architektury (5 szt. ławki, 3 kosze na odpady i 1 kosz na psie odchody, 3 stojaki na rowery). Pomiędzy posadzona roślinnością wykonano ścieżki z płyt betonowych oraz ustawiono tablicę informacyjną. W miarę możliwości będziemy strać się tworzyć takie parki w innych miejscach, na terenach stanowiących własność gminy Dopiewo. 3. W chwili obecnej nie są planowane dodatkowe nasadzenia zieleni na terenie miejscowości Skórzewo W ramach przetargu na wykonanie nowych terenów zielonych w 2022 r. w Skórzewie posadzono 15 sztuk drzew gatunku Jesion wyniosły na terenie parku zabytkowego, 3 sztuki gatunku Klon zwyczajny na boisku przy ul. Malinowej oraz uzupełniono drzewa przy ul. Kozierowskiego (2 szt.) i Wrzosowej (1 szt.). Jednocześnie informuję, że gmina jest otwarta na propozycję wskazania terenów do nasadzeń, które ewentualnie rozważymy przy planowaniu realizacji nowych terenów zielonych w 2023 roku.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-14

Imię:
Adam
Pytanie:
Kiedy będzie robiona ul. Wysoka w Dopiewie?
Odpowiedź:
Budowa ul. Wysokiej w Dopiewie rozpocznie się w III kwartale 2022r. Budowa obejmuje 300 m utwardzenia ul. Wysokiej od ul. ks. Majcherka wraz z kanalizacją deszczową na całej długości ul. oraz przebudowę gazociągu. Jest to odcinek ulicy, na którym jest już wybudowana kanalizacja sanitarna.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-05-13

Imię:
Ewa
Pytanie:
przed wyborami pytałam o plac na ul Malinowej w Skorzewie część młodzieżowa to nadal koszmar tuje w tragicznym stanie kosz do gry jeden /na śmieci tez/ plac patelnia rośliny na zew bez zmian suche usunięto kolejne już cisy żółkną róże zero dlaczego nie można obsadzić pnączem tanim płotu a na zew posadzić wysokich brzóz krzewów od strony przeciwnej mieszkańcy nasadzili sami dbali na początku i jakiś nie marnieją kadencja trwa a tu nadal koszmarnie widomo ze cokolwiek wsadzamy trzeba o to zadbać pozdrawiam et
Odpowiedź:
Gmina podjęła próby wprowadzenia na ten teren przy ul. Malinowej dodatkowej roślinności. W pierwszej kolejności 3 sztuk drzew - klon zwyczajny przy ławkach graniczących bezpośrednio z placem zabaw. Analizujemy zmianę istniejącej roślinności, np. wymianę w szczególności roślin, które mimo bieżącej pielęgnacji systematycznie usychają, na inne rośliny które będą dobrze się rozwijały na terenie o niesprzyjających warunkach wodno–gruntowych. Zakładamy wprowadzenie roślin pnących wokół istniejącego ogrodzenia i piłkochwytu. Prace zostaną wykonane w okresie jesiennym bieżącego roku. Ponadto informuję, że Gmina Dopiewo nie przewiduje postawienia kolejnego kosza do gry w koszykówkę, a do końca maja na terenie sołectw gminy Dopiewo zostaną posadowione 52 sztuki nowych koszy ulicznych na podstawie wskazań Sołtysów i rad sołeckich.

Strony