Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2022-01-07

Imię:
Tomasz
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, jestem już od wielu lat mieszkańcem Dąbrowy i nareszcie w ostatnim czasie w naszej okolicy trwają bardzo intensywne prace związane z budową kanalizacji (inwestorem jest ZUK Dopiewo). Czy kontynuując te „dzieło” gmina planuje teraz kontynuowanie prac związanych z budową nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Leśnej w Dąbrowie? Czy jest może planowany wstępnie termin rozpoczęcia i zakończenia tej inwestycji? Pozdrawiam
Odpowiedź:
Dzień dobry Gmina Dopiewo będzie kontynuowała to dzieło. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na realizację zadania. Z uwagi na fakt, że koszt realizacji całego zadania jest wysoki, Gmina złożyła w 2021 roku wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wniosek ten nie uzyskał akceptacji, ale dalej będziemy próbowali. W budżecie na 2022r. obecnie nie jest planowana budowa ul. Leśnej w Dąbrowie. W przypadku budowy jedynie ze środków gminy, realizacja zadania będzie odbywała się etapowo. Pierwszy etap planowany jest do realizacji na przełomie 2022/2023.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-01-04

Imię:
Robert
Pytanie:
Dzień dobry. Mam dwa pytania. Kiedy zostaną zlikwidowane znaki zakazu postoju powyżej 15 minut na ulicy Ogrodowej w Dopiewie bo wywołuje ten zakaz wiele konfliktów sąsiedzkich bo Ci co mają domy od strony chodnika muszą parkować pod domami sąsiadów naprzeciwko(absurd zgłoszony do TVN Turbo). Drugie pytanie jest taka ulica w Dopiewie Krótka. Parę lat temu już miała być zrobiona. Kałuże błoto jeden wielki bałagan. Co z tą ulicą? Ktoś o niej chyba zapomniał. Pozdrawiam
Odpowiedź:
Dzień dobry Ze względów bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych nie planuje się w najbliższym czasie likwidacji oznakowania pionowego na ul. Ogrodowej w Dopiewie. Budowa ul. Krótkiej w Dopiewie poprzedzona musi być wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym zezwoleniem na realizację inwestycji. W budżecie na 2022r. nie planuje się wykonania dokumentacji na budowę w/w ulicy.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-12-20

Imię:
Anna
Pytanie:
Moje pytanie dotyczy budowy drogi w Palędziu przy ulicy Pogodnej. Kiedy zostanie utwardzona droga, która obecnie jest drogą dojazdową dla 5 ulic bez przejazdu ?. Z wcześniejszych informacji wynikało, że został przygotowany projekt przebudowy, prowadzono rozmowy z mieszkańcami odnośnie nowych rozwiązań. Pomimo nakładów jakie poniesiono na projekty do dnia dzisiejszego remontu drogi nie przeprowadzono. Dlaczego ? Co stoi na przeszkodzie ? mało tego, obecnie nasza droga jest rozjeżdżana codziennie od 6 rano przez ciężki sprzęt, który buduje drogę na ul. Słonecznej, która służy mieszkańcom tylko 1 ulicy a nie 5-ciu jak nasza. Proszę również o odpowiedź jakimi kryteriami kieruje się gmina przy wyborze inwestycji drogowych?.
Odpowiedź:
Dzień dobry, nawiązując do Pani e-maila Gmina Dopiewo informuje, że obecnie prowadzone są prace związane z utwardzeniem ul. Słonecznej w Palędziu. W 2022r. planowana jest budowa ul. Nowej w m. Palędzie i Gołuski, na które to zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie. Gmina Dopiewo posiada dokumentację wraz z zezwoleniem na realizację prac związanych z budową ul. Pogodnej w Palędziu i planowane jest utwardzenie tej drogi natomiast nie wcześniej jak po 2023r. W pierwszej kolejności realizowane są te inwestycje drogowe , na które Gmina uzyska dofinansowanie, ponadto istotne jest również wykonane uzbrojenie (kanalizacja, woda, gaz, prąd itp.) oraz stopień zabudowy (jest to istotne pod względem naruszenia i niszczenia nowo wykonanej drogi )

Pytanie do Wójta z dnia 2021-12-14

Imię:
Marzena
Pytanie:
Dzień dobry. Jestem mieszkanką Konarzewa od prawie 12 lat, w momencie przeprowadzki z Poznania, zapewniano nas w Urzędzie Gminy, że ulica na której mieszkamy będzie wybudowana w ciągu 5 lat i tak też zapewniała Pani sołtys. Niestety oprócz oświetlenia nadal ulica jest taka jak 12 lat temu, dziury i błoto, które bardzo rzadko są wyrównywane. Czy coś się zmieni w Konarzewie na ul. Wiśniowej?
Odpowiedź:
Dzień dobry, jesteśmy w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę ul. Wiśniowej w Konarzewie, niestety nie znalazła się w planowanym budżecie na 2022 rok. Mam nadzieje, że uda się wpisać jej realizacje w kolejnych latach. Konkretną datę obecnie ciężko jest wskazać ze względu na nie przewidywalną strukturę dochodów dla samorządów terytorialnych.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-12-14

Imię:
Tomasz
Pytanie:
Dzień dobry, dziękujemy za super koncert GOLEC uORKIESTRA. Chcielibyśmy się dowiedzieć kiedy nastąpi realizacja oświetlenia przy ulicy Kizierowskiego w Skórzewie, kilka razy byłem świadkiem kiedy to auto o mało nie rozjechało pieszego na pasach z powodu braku możliwości dostrzeżenia pieszego w odpowiedniej chwili z powodu braku oświetlenia. A ponad to gdy jest ciemno stojąc na przystanku autobusowym trzeba zapalać latarkę żeby kierowca autobusu zauważył odpowiednio wcześniej że ktoś stoi na przystanku.
Odpowiedź:
Jesteśmy po otwarciu przetargu w zakresie tej inwestycji. Mamy zabezpieczone środki. Rozstrzygamy właśnie przetarg. Inwestycja będzie zrealizowana do końca pierwszej połowy 2022 roku.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-12-13

Imię:
Natalia
Pytanie:
W odpowiedzi na inne pytanie zwrócił Pan uwagę na fakt, że nasza gmina "według dwóch niezależnych rankingów ma jeden z największych w Polsce przyrostów mieszkańców". Czy w związku z tą sytuacją planowane jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach na terenie gminy?
Odpowiedź:
Dzień dobry, Gmina jest zobowiązana do zapewnienia miejsca w publicznym przedszkolu każdemu dziecku, które zamieszkuje na terenie gminy. Z tego obowiązku zawsze się wywiązujemy. Odpowiadając na Pani pytanie. Tak, planujemy zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach od 1 września 2022. Ma powstać nowy obiekt przedszkolny w Skórzewie przy ul. Batorowskiej - w miejscu przeznaczonym w MPZP pod usługi oświaty za ul. Arbuzową.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-12-05

Imię:
Michał
Pytanie:
Ostatnio w Dąbrowie dyskutujemy o planowanym utwardzaniu ulicy Ogrodowej. Plan zakładał drogę dwukierunkową, co wymagało by wycięcia starych dębów. Słyszałem też o planie na wykonanie ulicy Ogrodowej jako ulicy jednokierunkowej. Czy rozważany jest wariant, gdzie nie będą wycięte drzewa, a jednocześnie droga będzie dwukierunkowa z ruchem wahadłowym w węższych fragmentach. Ocalimy w ten sposób drzewa a jednocześnie zapewnimy możliwość wyjazdu w obu kierunkach. Teraz też ruch w tamtym miejscu odbywa się naprzemiennie ze względu na wąską drogę, więc nie powinno to przeszkadzać mieszkańcom.
Odpowiedź:
Dzień dobry informuję, że projekt budowy ul. Ogrodowej w Dąbrowie zakłada drogę dwukierunkową. Faktycznie w celu wybudowania drogi o parametrach drogi dojazdowej niezbędne będzie wycięcie dwóch dębów. W zamian wykonane zostaną nasadzenia kompensacyjne. W pierwszej kolejności planowane są nasadzenia na ul. Ogrodowej w Dąbrowie, w przypadku braku odpowiedniego terenu (tj. działki niestanowiące własności Gminy, kolizje uniemożliwiające nasadzenia) drzewa zostaną nasadzone na ulicach przylegających do ul. Ogrodowej.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-12-04

Imię:
Paweł
Pytanie:
Dzień dobry, jestem mieszkańcem ulicy Oliwkowej w Palędziu, czy projekt budowy ulicy Malinowej również zakłada pracę budowlane na drogach sąsiadujących czyli na przykład ulicy Oliwkowej?
Odpowiedź:
Nawiązując do Pana zapytania informuję, że dokumentacja projektowa budowy ulic Malinowej, Wrzosowej i dróg dojazdowych w Palędziu, którą posiadamy obejmuje swym zasięgiem również ulicę Oliwkową w Palędziu. Prace budowalne, które planujemy realizować w 2022r. obejmują zakres części ul. Malinowej przy szkole do ul. Oliwkowej, część ul. Oliwkowej do ul. Modrzewiowej oraz część ul. Modrzewiowej.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-12-03

Imię:
Jacek
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, jak uzasadni , wytłumaczy Pan podwyżkę swojej pensji do dozwolonego maksimum (po wejściu w życie ustawy na ten temat), czyli około 20,000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), przy planowanym w przyszłym roku 35-milionowym deficycie budżetowym, oraz zadłużeniu w wysokości 82 milionów? Rozumiem pewną podwyżkę, ale żeby od razu maksimum? J.N.
Odpowiedź:
Szanowny Panie, Zakres zadań i odpowiedzialności Wójta oraz skromna obsadę dopiewskiego Urzędu Gminy powoduje, że wiele obowiązków związanych z zarządzaniem prawie 30-tysięczną gminą, która według dwóch niezależnych rankingów ma jeden z największych w Polsce przyrostów mieszkańców spada bezpośrednio na mnie. Praca, którą wykonuje jest bardzo absorbująca i wykonywana jest w zdecydowanie większej ilości godzin tygodniowo, niż przewiduje to wymiar pracy na 1 etat. Jeśli brać pod uwagę realia podwyżki, którą uchwalili radni gminy (nie przyznałem jej sobie sam), można zwrócić uwagę, że wynagrodzenie Wójta Gminy Dopiewo w 2010 roku stanowiła ponad 8,9 krotność minimalnego wynagrodzenia w Polsce, podczas gdy dziś po podwyżkach to wynagrodzenie stanowi 7,4 krotności tego parametru. Na koniec oczywiście przyznaję, że każda podwyżka pensji samorządowców sprawujących urzędy budzi emocje wśród opinii publicznej. I to zdecydowanie większe, niż obniżka, która za sprawą formacji obecnie sprawującej władzę miała miejsce w 2018 r. i zepchnęła ówczesne pensje do kwot mocno niesprawiedliwych.”

Pytanie do Wójta z dnia 2021-11-19

Imię:
Paweł
Pytanie:
Dzień dobry, Czy w najbliższym czasie planowana jest budowa ulicy Wysokiej w Dopiewie i rozbudowa kanalizacji?
Odpowiedź:
Projekt budżetu Gminy Dopiewo na 2022rok zakłada budowę ul. Wysokiej w Dopiewie etap I (długość budowanego odcinka ok. 300m od ul. ks. Majcherka). Natomiast rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wysokiej w Dopiewie planowana jest do wykonania przez Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie w 2023r.

Strony