Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2021-11-18

Imię:
Łukasz
Pytanie:
Chciałem zapytać kiedy Gmina zajmie się dziurami ba ulicy Lubczykowej w Palędziu. Od kilkunastu dni są już tej wielkości, że jada grozi uszkodzeniem zawieszenia, podwozia albo opon samochodu. Droga jest w fatalnym stanie technicznym. Sytuacja regularnie się powtarza i nic się w tej kwestii nie zmiania od lat.
Odpowiedź:
Dzień dobry, Uprzejmie informuję, że ulica Lubczykowa w Palędziu została niezwłocznie wyrównana.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-11-17

Imię:
Tomasz
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, Kiedy wreszcie będzie zrealizowana inwestycja budowy ul. Malinowej w Palędziu i polepszenia bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci w drodze do szkoły (nowa część szkoły od strony zachodniej)?
Odpowiedź:
Ul. Malinowa od Drogi wzdłuż torów do ul. Oliwkowej będzie wybudowana w przyszłym roku. W projekcie budżetu na rok 2022 na budowę m.in. tej drogi przeznaczone jest 3 mln zł. Dodatkowo dodam, że budowę całej ul. Malinowej złożyliśmy do dofinansowania w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli uzyskalibyśmy dofinansowanie to wykonamy całą ul. Malinową.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-11-17

Imię:
Robert
Pytanie:
Bardzo proszę o przeprowadzenie wyrównania nawierzchni drogi ul. Lubczykowa w Palędziu. Aktualnie jest tu tak dużo dziur ze nie można bezpiecznie poruszać się w ruchu pieszym gdyż grozi to urazem zwłaszcza dla naszych dzieci. Ponadto ostatnio byłem świadkiem kiedy dostawczy bus omijając dziury wykonywał niebezpieczne manewry zbliżając się na bardzo niebezpieczna odległość do poruszającego się poboczem dziecka. Proszę o reakcje zanim dojdzie do tragedii. Dodam tylko że dla porównania ulica Nowa będąca sąsiednią ulicą jest regularnie wyrównywana zaraz po opadach, ostatnio 3 dni temu (dlaczego ulica Lubczykowa jest pomijana ? ) Pozdrawiam
Odpowiedź:
Uprzejmie informuję, że ulica Lubczykowa w Palędziu będzie niezwłocznie wyrównana.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-11-16

Imię:
Ewa
Pytanie:
OD listopada 2021 stawki za wywóz śmieci rosną o 25%. Tłumaczycie to ciągłym wzrostem ilości odbieranych śmieci, ale nie zestawiacie tych danych ze stale rosnącą liczbą mieszkańców, tym samym nie pokazujecie prawdy o ilości produkowanych / odbieranych śmieci per mieszkaniec. Z informacji jakie na własną rękę wyciągnęłam ze stron gminy Dopiewo wynika że w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w 2021 roku wyprodukowanych / odebranych zostało mniej śmieci niż w 2020 i 2019 roku a inflacja jest w okolicach 6%. Tym samym NIC nie uzasadnia tak drastycznej podwyżki cen odbioru / wywozu śmieci. Proszę o nie zakłamywanie danych na stronach gminy i przedstawianie ich w rzetelny sposób. Kiedy jest planowana obniżka cen za wywóz / zagospodarowanie śmieci?
Odpowiedź:
Wzrost opłaty za śmieci wynika z rosnących strumieni śmieci i wzrostu cen na instalacjach przetwarzania odpadów (głównie odpady segregowane). Opłata jest wynikiem podziału wszystkich planowanych kosztów ponoszonych przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadami Selekt” w Czempiniu przez liczbę mieszkańców obszaru Związku, która została wyliczona w sposób rzetelny biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty i strumień odpadów. Dokładne informacje dotyczące kalkulacji dostępne są pod linkiem: https://dopiewo.pl/ff/media/2021-10/informacja_zmiana_stawek_oplat.pdf Dodatkowo dane dotyczące analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dostępne są na stronie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z podziałem na poszczególne lata. https://czo-selekt.biuletyn.net/?bip=1&cid=1233 Nadmieniam, że stawki w gminach ościennych także rosną, albo wzrosną w najbliższym czasie (np. gmina Kórnik już od 1 stycznia 2021 ma stawkę 35 PLN).

Pytanie do Wójta z dnia 2021-11-11

Imię:
Małgorzata
Pytanie:
Dzień dobry, jesteśmy uczestnikami projektu " Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jest już połowa ostatniego kwartału 2021roku, od nowego roku zmieniają się istotnie przepisy dla użytkowników fotowoltaiki. Chciałabym się dowiedzieć kiedy ostatecznie projekt zostanie zrealizowany. W rozmawach z przedstawicielami podawana była data do końca roku 2021r a jednak wciąż nie mamy ŻADNEJ informacji ani na stronie gminy ani w żaden inny sposób (mail, telefon, poczta). Pozdrawiam
Odpowiedź:
Realizacja projektu partnerskiego pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” obejmuje okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. (19 miesięcy). Montaż wszystkich zaplanowanych w projekcie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych realizowany będzie do końca 2022 r. Zgodę na realizację projektu w ww. terminie Gminy Dopiewo i Komorniki uzyskały w marcu 2021 r. Obecnie przygotowywane są umowy z mieszkańcami – uczestnikami projektu. Następie ogłoszone zostanie postepowanie przetargowe na wybór wykonawcy instalacji. Montaż samych instalacji planowany jest od wiosny 2022 r. Procedowana w Sejmie ustawa zmieniająca system rozliczeń energii wytwarzanej przez prosumentów ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi dialog z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w „programach parasolowych”, w celu wypracowania propozycji zmian ustawy procedowanej w parlamencie, które pozwolą na wykonanie tych programów.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-11-03

Imię:
Aleksandra
Pytanie:
Dzień Dobry. W postulatach wyborczych podkreślał Pan potrzebę proekologicznego kierunku jak i chęć sukcesywnego polepszania infrastruktury jak i estetyki Gminy co dla większości mieszańców ma ogromne znaczenie. Niestety obserwując masowe inwestycje pod wielorodzinną zabudowę, bez zaplecza socjalnego jak i planowego wydzielania terenów zielonych, przeludniona Gmina staje się coraz bardziej betonową sypialnią. Najbliższy "dom kultury" jest w Dopiewie będąc znacząco oddalony od najbardziej zaludnionego Skórzewa i Dąbrówki co skutecznie uniemożliwia dzieciom korzystanie z oferty kulturalno-socjalnej. W związku z tym będę wdzięczna za odpowiedź na poniższe pytania: 1) czy w Gminie planowane jest stworzenie dodatkowego centrum sportowo-kulturalnego z którego będą mogli korzystać coraz liczniej przybywający mieszkańcy Skórzewa, Zakrzewa, Dąbrowy i Dąbrówki, Palędzia? 2) czy planowane jest utworzenie drogi rowerowej/chodnika na łuku łączącym Dąbrówkę z Zakrzewem tak aby bezpiecznie móc rowerem dojechać do jedynego wiaduktu umożliwiającego przedostanie się mieszkańców do/z Skórzewa? 3) Dlaczego Gmina w miejsce uschniętych/wyciętych drzew nie sadzi nowych? Taka sytuacja ma miejsce przy ul. Poznańskiej w Dąbrówce wzdłuż Biedronki gdzie ponad rok temu zostały wycięte duże drzewa - nowe nie zostały w ich miejsce nasadzone, czy też uschnięte jarzębiny w części starej Dąbrówki. Cieszą nasadzenia traw i niskich krzewów, ale nie zastąpią one drzew, które są naturalną barierą ochronną choćby przed narastającym hałasem. 4) Podobnie, czy w Skórzewie wzdłuż ul. Poznańskiej będzie możliwość nasadzeń szpaleru małych drzew w miejsce wątpliwych już trawników na których parkują samochody (pomimo wydzielenia dla nich zatoczek). Za dobry wzór tego typu rozwiązań może posłużyć choćby niedaleki przykład ul. Rynkowej w Przeźmierowie, czy ul. Złotowskiej przy Ławicy jak i ulicy wzdłuż os. Bajkowego z pięknymi nasadzeniami szpalerów małych drzew+ krzewów poprawiających komfort rowerzystów i zwiększających estetykę okolicy
Odpowiedź:
Szanowna Pani, odpowiadając na pytania: 1. Tak planujemy w Gminie utworzenie Centrum Sportowo – Kulturalnego. Do końca tego roku Gmina pozyska teren umożliwiający zlokalizowanie takiego obiektu przy ul. Ks. St. Kozierowskiego w Skórzewie, a Dąbrową. 2. Tak, na wskazanym odcinku planowane jest utworzenie drogi rowerowej wraz z chodnikiem są to elementy całego projektu przebudowy ul. Poznańskiej w Dąbrówce. Projekt został zgłoszony przez Powiat Poznański do programu „Nowy Ład” – niestety nie uzyskał dofinansowania w związku z tym będzie realizowana etapami w kolejnych latach. 3. Gmina Dopiewo stara się rekompensować ubytek zieleni w terenie w przypadku kiedy wycinane są drzewa na gruntach gminnych, często jest do tego zobligowana decyzją Starosty Poznańskiego. Ulica Poznańska w Dąbrówce jest droga powiatową za wszelkie nasadzenia odpowiada Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Tym nie mniej wiemy, że w przypadku wyciętych drzew przy „biedronce” wykonano nasadzenia zastępcze w pasie drogi powiatowej w miejscowości Trzcielin. Nasadzenia nie są realizowane w tym samym miejscu ze względu jak w pkt. 2 w najbliższych latach będzie realizowana przebudowa ulicy Poznańskiej. 4. Jeśli chodzi o ul. Poznańską w Skórzewie zwrócimy się do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu - będącego zarządcą drogi w sprawie rozważenia nasadzeń zieleni.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-27

Imię:
Barbara
Pytanie:
Witam, proszę o odpowiedź jaka jest możliwość podłączenia posesji do tz. deszczówki, mieszkam w Dopiewie na ul. Słonecznej od Bukowskiej do Ogrodowej, mieszkam tu od 5 lat a budynek jest użytkowany od ok. 25 lat.
Odpowiedź:
Niestety nie ma możliwości podłączenia Pani posesji do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w Dopiewie. Kanalizacja deszczowa służy wyłącznie do odwodnienia pasa drogowego. Zagospodarowanie wód opadowych z nieruchomości winno odbyć się w granicach Pani posesji.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-26

Imię:
Aleksandra
Pytanie:
Panie Wójcie. Czy będzie jakaś zmiana na ulicy Szkolnej w Dopiewcu. Samochody od strony Dopiewa pędzą jak szalone a tam przecież jest przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej. I jak zauważyłam odwożąc dziecko do szkoly nie ma nawet swiatla a przecież w zimie o 7.20 jest ciemno bo tak starsze klasy chodzą do szkoły. Według mnie powinno być to miejsce bardziej widoczne bo tu może się zdarzyć wypadek. A może by zatrudnic osobę która by pomagała przejść dzieciom do szkoły tak jak to jest w Skórzewie Wystarczy od od 7.00 do 8.30. Albo jakieś oświetlenie tego miejsca. Pozdrawiam.
Odpowiedź:
W perspektywie długofalowej: Starostwo Powiatowe w Poznaniu wspólnie z Gminą Dopiewo w przyszłym roku przystępuje do opracowania koncepcji budowy drogi powiatowej 2401P na odcinku od Dopiewa do Palędzia. W efekcie realizacji wyżej wspomnianego odcinka poziom bezpieczeństwa zostanie podniesiony. W chwili obecnej na wniosek sołtysa w przyszłym roku zostanie postawiony ostrzegawczy wyświetlacz prędkości jadąc od strony Dopiewa w kierunku szkoły przed łukiem przy sklepie „struś”.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-23

Imię:
Marcin
Pytanie:
Dzień dobry, drogi Panie Wójcie. Proszę mi podpowiedzieć, gdzie mam zgłosić lokatorów, którzy nieustannie robią libacje alkoholowe, bójki, hałasy? Policja niestety nic sobie z tym nie robi po zgłoszeniu. Proszę o pomoc. Dziękuję
Odpowiedź:
Dzień dobry, Szanowny Panie sprawę przekazałem do Staży Gminnej w Dopiewie. W przypadku powtarzających się sytuacji proszę również o bezpośredni kontakt do Starzy Gminnej – tel. 512 457 977. Dodatkowo Pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo przekazali informację do Komisariatu Policji w Dopiewie.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-05

Imię:
Bartosz
Pytanie:
Szanowny Panie, uprzejmie proszę o informację, czy gmina posiada jakiekolwiek plany utwardzenia ul. Świerkowej w Dąbrowie? Czy są jakiekolwiek plany jej modernizacji, przyłączenia kanalizacji, budowy chodników, światłowodu etc.?
Odpowiedź:
Szanowny Panie, obecnie Urząd Gminy nie dysponuje projektem ul. Świerkowej z pozwoleniem na budowę. Priorytetem w tym obszarze jest dla nas budowa chodnik wzdłuż ul. Batorowskiej (projekt z pozwoleniem powinniśmy uzyskać do końca tego roku) oraz utwardzenie ul. Leśnej od strony ul. Batorowskiej (ten odcinek zgłosiliśmy jako projekt do dofinansowania w ramach tzw. Nowego Ładu. Sieci światłowodowe budują gestorzy sieci światłowodowej (np. Inea, Orange itp). W związku z przyłączem proszę się kontaktować z gestorami bezpośrednio. Rozpoczęcie projektu kanalizacji w ul. Świerkowej planowane jest w 2022 r. Wykonawstwo przewidziane jest w latach kolejnych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Strony