Sesja Rady Gminy Dopiewo

Rada Gminy Dopiewo - przerwa wakacyjna

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/342/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2021, w miesiącu sierpniu przewidziana jest przerwa wakacyjna Rady Gminy. W tym miesiącu nie odbywają się komisje ani sesja Rady
pulpit z nazwiskami głosujących radnych

XXXII sesji Rady Gminy - 26.07

Rada Gminy informuje, że w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Dopiewo.
Sesja Rady Gminy

Komisja Budżetu, 12.07

Rada Gminy informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Dopiewo jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Dopiewo w 2020 r. Skarbnik Gminy Dopiewo - Małgorzata Mazurek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Wcześniej Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra omówił „Raport o stanie Gminy za 2020 r.”
posiedzenie komisji rady gminy. radni w maseczkach

Komisja Oświaty, 23.06.2021

Rada Gminy informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 przy ul. Plażowej 2 w Zborowie (Przystań wodna przy J. Niepruszewskim) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Strony