Przejdź do treści
II Sesja Rady Gminy Dopiewo

Radni wybrali podczas II sesji Rady Gminy Dopiewo składy komisji. Wójt przedstawił radnym najbliższe współpracowniczki Zastępcę Wójta i Sekretarz. Sesja odbyła się 13 maja.

Przewodniczącymi 5 komisji stałych Rady Gminy Dopiewo zostali: 

  • Krzysztof Kołodziejczyk (z Jesteśmy na Tak - Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej), 
  • Justin Nnorom (z Siła Gminy Dopiewo - Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji), 
  • Jakub Kortus (z SGD - Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska), 
  • Anna Kwaśnik (z SGD - Komisja Rewizyjna), 
  • Mariola Walich (z SGD - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).

Członków komisji zgłaszano w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc. Trzy komisje mają po 9 członków, jedna – 8, jedna -5. 

Obrady II Sesji Rady Gminy Dopiewo

Składy komisji (wg kolejności zgłaszania; w przypadku dwóch komisji statut przewiduje wiceprzewodniczących):

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (skład 9-osobowy): przewodniczący - Krzysztof Kołodziejczyk (JNT); członkowie: Dorota Litwicka – Powaga (KO), Katarzyna Tomaszewska (KO), Paweł Czyż (SGD), Wojciech Dorna (SGD), Anna Kwaśnik (SGD), Monika Danielewicz (JNT), Leszek Nowaczyk (SGD), pozostawiono miejsce w komisji dla  Przemysława Wieczorka (KO), którego na sesji nie było.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (skład 9-osobowy):  przewodniczący - Justin Nnorom (SGD), członkowie – Izabela Dembińska (KO), Paweł Bączyk (KO), Dorota Litwicka – Powaga (KO), Teresa Nowak (PIS), Paweł Jurga (SGD), Mariola Walich (SGD), Klemens Krzywosądzki (JNT), pozostawiono miejsce w komisji dla  Przemysława Wieczorka (KO), którego na sesji nie było.

Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska (skład 9-osobowy): przewodniczący – Jakub Kortus (SGD), członkowie – Piotr Strażyński (KO), Sławomir Kempka (KO), Paweł Bączyk (KO), Teresa Nowak (PIS), Leszek Nowaczyk (SGD), Przemysław Miler (JNT), Krzysztof Kołodziejczyk (JNT), Wojciech Dorna (SGD).

Komisja Rewizyjna (skład 5-osobowy):  przewodnicząca – Anna Kwaśnik (SGD), wiceprzewodnicząca – Monika Danielewicz (JNT), członkowie: Piotr Strażyński (KO), Paweł Jurga (SGD), Justin Nnorom (SGD).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (skład 8-osobowy):przewodnicząca – Mariola Walich (SGD), wiceprzewodniczący – Paweł Czyż (SGD), członkowie: Sławomir Kempka (KO), Izabela Dembińska (KO), Katarzyna Tomaszewska (KO), Klemens Krzywosądzki (JNT), Przemysław Miler (JNT), Jakub Kortus (SGD).

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dziembowski poprosił Komisję Rewizyjną o jak najszybsze rozpoczęcie pracy ze względu na konieczność udzielenia absolutorium Wójtowi do końca czerwca. 

Kierownictwa Urzędu Gminy

Wójt Gminy Dopiewo – Sławomir Skrzypczak przedstawił Zastępcę Wójta, którą od 10 maja jest Aleksandra Rutyna (przez kilka lat kierująca Referatem Inwestycji w Urzędzie Gminy Dopiewo) i Sekretarz – Małgorzatę Wzgardę (kontynuującą pracę na tym stanowisku).

Radny Piotr Strażyński poinformował o utworzeniu Klubu Koalicja Obywatelska, do którego przystąpił Paweł Bączyk, startujący z komitetu Nasza Lepsza Gmina.

AM Fot. AM

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak