Przejdź do treści
Rada Gminy Dopiewo VIII kadencji

Rada Gminy Dopiewo VIII kadencji, w poniedziałek 25 marca, odbyła ostatnią Sesję. W całej ponad 5,5 letniej kadencji odbyło się ich 68 sesji, o 23 więcej niż w poprzedniej kadencji. W trakcie pełnienia swojego mandatu, radni podjęli łącznie 898 uchwał i 13 stanowisk.

W Sesji udział wzięli: Radni Powiatu Poznańskiego - Tomasz Łubiński (Wicestarosta), Sławomir Skrzypczak (Prezes ZUK DOPIEWO), dyrektorzy gminnych jednostek, kierownicy Urzędu Gminy Dopiewo oraz przedstawiciele Szczepu ZHP im. Powstańców Wielkopolskich z Dopiewa. 

Sesja Rady Gminy, 25.03.2024

W Radzie funkcjonowało 5 stałych komisji: 

 1. Komisja Rewizyjna, której przewodniczył Justin Nnorom (15 posiedzeń),
 2. Komisja Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, której przewodniczył Jan Bąk (44 posiedzenia),
 3. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, której przewodniczyła Marta Jamont (44 posiedzenia),
 4. Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu, której przewodniczył Paweł Jazy, a po objęciu funkcji zastępcy Wójta Gminy, funkcję przewodniczącej pełniła Anna Kwaśnik (45 posiedzeń),
 5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczył Jakub Kortus (13 posiedzeń). 

Ponadto Radni obradowali na 59 wspólnych posiedzeniach wszystkich Komisji stałych Rady Gminy Dopiewo.

Sesja Rady Gminy, 25.03.2024

Skład Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji 2018-2024:

 1. Leszek Nowaczyk – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Tadeusz Bartkowiak – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
 3. Jan Bąk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
 4. Krzysztof Dorna
 5. Wojciech Dorna – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 6. Piotr Dziembowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 7. Agnieszka Grześkowiak
 8. Marta Jamont – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
 9. Henryk Kapciński
 10. Magdalena Kaczmarek – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 11. Krzysztof Kołodziejczyk
 12. Jakub Kortus – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji
 13. Klemens Krzywosądzki
 14. Anna Kwaśnik – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji
 15. Ilona Łysiak
 16. Przemysław Miler
 17. Walenty Moskalik
 18. Justin Nnorom – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji
 19. Mariola Nowak
 20. Piotr Strażyński – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
 21. Mariola Walich – Wiceprzewodnicząca skarg, wniosków i petycji

Radni otrzymali pamiątkowy obraz pn. "Głosowanie Rady Gminy Dopiewo", którego autorką jest Linda Michalak, wraz z informacją o pełnionej funkcji.

Galera zdjęć - kliknij tutaj

Sesja Rady Gminy, 25.03.2024

M. Juskowiak
fot. MJ, AM

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


R... K...