Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-05

Imię:
Agnieszka
Pytanie:
Witam Pana, zwracam się do Pana z zapytaniem, czy prowadzone są rozmowy z koleją na temat częstotliwości kursowania pociągów do/z Poznania. W szczególności w godzinach porannych. Po godzinie 7 jedzie tylko jeden pociąg, do którego ciężko się zmieścić i jest wiecznie spóźniony. Utrudnia to dzieciom dojazdy do szkoły. W godzinach popołudniowych są natomiast dwugodzinne przerwy. dziękuję za informację zwrotną.
Odpowiedź:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW), który jest organizatorem przewozów kolejowych, podtrzymał decyzję o ograniczeniu kursowania pociągów w związku z utrzymaniem stanu epidemii o 5 par kursów z/do Poznania niż w normalnym czasie. Ponadto poinformował, że trwają prace przebudowy stacji Poznań Główny. W związku z tym odwołano część połączeń z uwagi na brak krawędzi peronowych na przyjęcie wszystkich zaplanowanych połączeń. Niestety prace remontowe powodują dużo częstsze niż normalnie zmiany rozkładów jazdy oraz opóźnienia niektórych składów. Niniejsze zmiany rozkładu obowiązują do 6 listopada 2021 roku, jednak ze względu na dynamikę sytuacji prosimy o bieżące sprawdzanie aktualności na stronie internetowej zarządcy infrastruktury kolejowej https://portalpasazera.pl. Pani uwagę przekazaliśmy organizatorowi przewozów kolejowych (UMWW) z prośbą o możliwie szybkie wprowadzenie wskazanych przez Panią korekt.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-05

Imię:
Bartosz
Pytanie:
Szanowny Panie, uprzejmie proszę o informację, czy gmina posiada jakiekolwiek plany utwardzenia ul. Świerkowej w Dąbrowie? Czy są jakiekolwiek plany jej modernizacji, przyłączenia kanalizacji, budowy chodników, światłowodu etc.?
Odpowiedź:
Szanowny Panie, obecnie Urząd Gminy nie dysponuje projektem ul. Świerkowej z pozwoleniem na budowę. Priorytetem w tym obszarze jest dla nas budowa chodnik wzdłuż ul. Batorowskiej (projekt z pozwoleniem powinniśmy uzyskać do końca tego roku) oraz utwardzenie ul. Leśnej od strony ul. Batorowskiej (ten odcinek zgłosiliśmy jako projekt do dofinansowania w ramach tzw. Nowego Ładu. Sieci światłowodowe budują gestorzy sieci światłowodowej (np. Inea, Orange itp). W związku z przyłączem proszę się kontaktować z gestorami bezpośrednio. Rozpoczęcie projektu kanalizacji w ul. Świerkowej planowane jest w 2022 r. Wykonawstwo przewidziane jest w latach kolejnych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-03

Imię:
Tomasz
Pytanie:
Dzień dobry, Panie Wójcie, proszę o informację odnośnie planowanego wzrostu opłat za śmieci. Poznań wyszedł z GOAP i ma taniej, oscienne gminy mają podobnie, ale śmieci bio i szkło mają wywożone co tydzień, a bio zwłaszcza w sezonie koszenia by się przydało.
Odpowiedź:
Szanowny Panie, Wzrost opłaty za śmieci wynika z rosnących strumieni śmieci i wzrostu cen na instalacjach przetwarzania odpadów (głównie odpady segregowane). Opłata jest wynikiem podziału wszystkich planowanych kosztów ponoszonych przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadami Selekt” w Czempiniu przez liczbę mieszkańców obszaru Związku. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem https://dopiewo.pl/ff/media/2021-10/informacja_zmiana_stawek_oplat.pdf oraz https://dopiewo.pl/aktualnosci/2021-09-24/od-listopada-zmieni-sie-oplata-za-wywoz-smieci Dodam, że stawki w gminach ościennych także rosną, albo wzrosną w najbliższym czasie (np. gmina Kórnik już od 1 stycznia 2021 ma stawkę 35 PLN) Z poważaniem dr Paweł Przepióra Wójt Gminy Dopiewo

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-02

Imię:
Ewa
Pytanie:
Rozpisuje sie prasa telewizja i mowi prezydent Duda ZE TYLE SADZONEK DRZEW rozdaja dlaczego gmna nie korzysta nie inicjuje akcji odbierania drzewek posadzenia 2 szpalerow na Malinowej Figowej czy na zaniedbanym kawalku zemii niczyjej wzdluz poznanskiej mozna posaadzic szpaler niskich krzewow kazdy kawalek zieleni to tlen dlaczego podpisujac umowy na nowe inwestycje rownoczesnie nie uzupelnia sie klauzuliuzupelnienia zielenia ale nie patykami ktore po roku padaja wzdluz strugi w Skorzewie sadzono drzewaai superale dlaczego brak drogi spacerowej zapowiadanej od kilku lat Dabrowka ma te zielen sensownie posadzona mimo duzego zagęszczenia czy nic nie mozna zrobic tylko betonoza
Odpowiedź:
Z akcji prowadzonej przez Pana Prezydenta może skorzystać każdy chętny i posadzić drzewa także na swoim terenie, ewentualnie na innym terenie w uzgodnieniu z jego właścicielem/zarządcą. Nasadzenia realizowane przez Pana Prezydenta były wykonywane na terenach leśnych, a więc na terenach o odpowiednich warunkach glebowych i wodnych. W przypadku sadzenia drzew w obszarach zurbanizowanych tego rodzaju warunki są zazwyczaj trudniejsze, a np. w ciągu ul. Malinowej w Skórzewie w ogóle trudno zrealizować nasadzenia, bowiem całość pasa drogowego zajmuje dziś jezdnia i chodniki (jeśli dobrze pamiętam oprócz odcinka przy placu zabaw). Urząd Gminy Dopiewo będzie zagospodarowywał sukcesywnie kolejne tereny gdzie można zrealizować nasadzenia (np. na placu przy ul. Figowej). Dodam też, że każde posadzone drzewo przez UG Dopiewo jest pielęgnowane. W 2022 roku planujemy wydać na pielęgnację roślin na terenie gminy Dopiewo o ponad 100 tys. zł więcej niż w wydamy w roku 2021. Warto zwrócić również uwagę, że nie nasadzamy „patyków”, czyli drzew o obwodzie 6-8 cm (na wysokości 100 cm od ziemi). Gmina nasadza drzewa o obwodzie 14-16 cm, a czasami nawet 18-20 cm (np. lipa drobnolistna – Tilia cordata, grab pospolity – Carpinus betulus - koszt 650 zł/sztukę). Drzewa sadzone przez gminę przyjmują się na poziomie ok. 90 %. Ponadto firma realizująca zlecenie posadzenia i pielęgnacji ma obowiązek wymiany gwarancyjnej roślin w przypadku ich obumarcia. Jeśli gmina chciałby sadzić drzewa o obwodzie np. 40 cm to koszt takiego drzewa oscylowałbym na poziomie przynajmniej 4-5 tys. zł.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-10-01

Imię:
Karol
Pytanie:
Kiedy planowana jest budowa ulicy Klonowej w Dopiewie? Czy istnieje możliwość uzupełnienia ubytków tłuczniem i zagęszczenie materiału? Obecnie wykonywane cykliczne równanie drogi mija się z celem bo już po pierwszym deszczu dziury wybijają się na nowo...
Odpowiedź:
Obecnie w rejonie ulicy Klonowej priorytetową inwestycją jest budowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Więckowskiej do ul. Młyńskiej oraz nieutwardzonego odcinka ul. Młyńskiej od ul. Kasztanowej w kierunku centrum wsi. Zadanie wykonania dokumentacji projektowej ww. dróg zostanie przedłożone radnym do budżetu na rok 2022. Następnie przystąpimy do budowy ul. Kasztanowej i Młyńskiej w powyższym zakresie. Ulica Klonowa będzie realizowana w późniejszym okresie. Równanie ul. Klonowej będziemy kontynuować. Prace będą wykonane gdy pozwolą na to warunki gruntowe. Oprócz równania uzupełnione zostanie kruszywo w szczególności na wysokości pierwszych zabudowań.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-09-24

Imię:
Klara
Pytanie:
Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie wynika, że w niedalekiej przyszłości będzie powiększany parking przyszkolny. Niejednokrotnie dało się odczuć, że nasza gmina proekologiczna nie jest, jednak rozbudowa parkingu kosztem zieleni po to, aby trzy razy do roku, kiedy to odbywają się zebrania z rodzicami, wszyscy mogli przyjechać autami jest pomysłem, delikatnie mówiąc nietrafionym. Codziennie zaprowadzam i odbieram moje dzieci z tej szkoły i oprócz chwilowego (max 10 min) porannego szczytu, parking ten w 70% stoi pusty. Zamiast uczyć dzieci poszanowania przyrody, w tym także każdego skrawka zieleni, pokazujemy coś zupełnie odwrotnego betonowaniem wszystkiego. Dlatego też proszę Pana Wójta o informacje w sprawie ewentualnej rozbudowy parkingu (a raczej jego braku), licząc na rozsądek i dobry przykład, że przyroda nie zawsze musi ustępować leniwemu człowiekowi.
Odpowiedź:
Dzień dobry, Potrzeba nowych miejsc parkingowych została zgłoszona przez osoby zarządzające Szkołą Podstawową w Skórzewie i przylegającymi do niej obiektami sportowymi. Stąd została podjęta decyzja, aby niezagospodarowany kawałek trawnika przeznaczyć na dodatkowy parking. Myślę, że będzie on służył mieszkańcom odwiedzającym ten teren regularnie. Gmina Dopiewo prowadzi szereg inicjatyw proekologicznych m.in. działań antysmogowe, dofinansowania do zbierania wody opadowej czy wymiany pieców, regularne sadzimy drzew, krzewy i byliny, wspieramy proekologiczne inicjatywy mieszkańców – takie jak projekt „Klimat dla Dąbrówki”, obejmujący nasadzenia 1044 roślin w miejscach wskazanych przez mieszkańców, zamontowaliśmy czujniki informujące o zanieczyszczeniu powietrza w każdej placówce oświatowej na terenie gminy. Panujemy też tworzenie „lasów kieszonkowych” w osiedlach o gęstej zabudowie.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-09-14

Imię:
Izabella
Pytanie:
Dzień dobry, czy jest szansa na dofinansowanie do biletów okresowych ZTM Poznań dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jak uczyniła to sąsiednia gmina Tarnowo Podgórne?
Odpowiedź:
Szanowna Pani, Transport publiczny jest dla nas bardzo ważny, dlatego co roku dofinansowujemy jego działalność kwotą około 4 mln zł (wpływy z biletów pokrywają nieco ponad 20% kosztów). Jeśli chodzi o autobusy ZTM to w ramach zawartych porozumień, uczniowie szkół podstawowych mają ulgi, dzięki którym mogą zakupić bilet roczny w cenie 60 zł. Miasto Poznań i gminy Powiatu Poznańskiego zdecydowały, że uczniowie szkół ponadpodstawowych korzystają z 50% ulgi cenowej. Dodatkowo obowiązują bilety specjalne (np. semestralne lub na rok szkolny), który na rok szkolny dla strefy ABC kosztuje miesięcznie około 70 zł. W związku z powyższym nie przewidujemy wprowadzania dodatkowych ulg dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-09-10

Imię:
Wojtek
Pytanie:
Dzień Dobry, Chciałbym się dowiedzieć kiedy realizowana będzie budowa chodnika wzdłuż ulicy Batorowskiej od ul. Wiosennej do granicy gminy?
Odpowiedź:
Dzień dobry, Gmina Dopiewo obecnie jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, której wykonanie planowane jest na koniec bieżącego roku. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji przystąpimy do realizacji inwestycji.

Pytanie do Wójta z dnia 2021-09-02

Imię:
Marzena
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, problem o którym chciałabym napisać dotyczy przystanku autobusowego na pętli w Konarzewie. Tak się składa, że muszę korzystać z komunikacji publicznej dojeżdżając do pracy w Poznaniu i codziennie rano czekam w tym miejscu na autobus. Pętla w Konarzewie wygląda coraz piękniej, jest to centrum naszej wioski, kwiaty, zieleń, nowa kora dla roślin, ale przystanek nie budzi pozytywnych emocji. Co rano jest mnóstwo śmieci, niestety zależy to od mieszkańców, ale najgorsze, że po każdych większych opadach deszczu pod wiatę przystankową spływa błoto i mimo opadów nie da się poczekać tam na komunikację, ponieważ grzęźnie się w błocie. Czy można by było coś z tym zrobić? Wierzę, że tak... Pozdrawiam serdecznie
Odpowiedź:
Dzień dobry, Państwa uwagi przekażemy do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w celu dokonania przeglądu kanalizacji deszczowej. Jednakże aby skutecznie powstrzymać spływ wody w miejsce przystanku autobusowego konieczna jest kompleksowa przebudowa okolic ronda. Realizacja tego zadania będzie możliwa w momencie podjęcia takiej decyzji przez Powiat Poznański. Zwrócimy również uwagę aby częściej odbierane były śmieci z koszy w okolicach wiaty przystankowej, ponadto w przyszłym roku zostanie postawiony kolejny kosz. Z poważaniem dr Paweł Przepióra Wójt Gminy Dopiewo

Pytanie do Wójta z dnia 2021-09-02

Imię:
Krzysztof
Pytanie:
Mam pytanie kiedy wreszcie będzie zrobiony odcinek chodnika i drogi rowerowej łączący rondo w Zakrzewie z drogą do Lusowa jest to raptem kilkaset metrów które dzieci z rodzicami chcąc się dostać do Lusowa na rowerach muszą pokona jadąc bardzo ruchliwą i niebezpieczną ulicą. Wstyd że jadąc od Lusowa w stronę Zakrzewa widać gdzie kończy się gmina Tarnowo Podgórne ,a zaczyna się gmina Dopiewo.
Odpowiedź:
Witam, inwestycja jest na etapie początkowym realizacji. Jest to przedsięwzięcie wspólnie finansowane przez: Gminę Dopiewo, Gminę Tarnowo Podgórne i Powiat Poznański. Za jej realizację odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wybrany już został wykonawca prac. Realizacja powyższego zadania inwestycyjnego planowana jest do końca 2021 roku. Z poważaniem dr Paweł Przepióra Wójt Gminy Dopiewo

Strony