Przejdź do treści
Treść pytania
W ostatnich dniach ZUK Dopiewo prowadził prace polegające na koszeniu pasa zieleni przylegającego do ul. Szarotkowej w Skórzewie. Pasy zieleni są tam dość szerokie, w niektórych miejscach ładnie obsadzone drzewkami. Niestety, na niektórych z tych zielonych miejsc okoliczni mieszkańcy zrobili sobie parking zupełnie rozjeżdżając rosnącą tam trawę. Zdaje się, że przez parkujące samochody nie została ona skoszona w niektórych miejscach.

Moje pytanie brzmi:
Czy istnieją plany, żeby te pasy zieleni zagospodarować - tzn.
- albo nasadzić tam porządną zieleń uniemożliwiającą rozjeżdżanie samochodami lub odgrodzić słupkami
- albo wygospodarować te miejsca pod równoległe miejsca parkingowe tak, jak ma to miejsce na poznańskiej części ul. Szarotkowej gdzie kwestia parkowania została w ten sposób uporządkowana?
Treść odpowiedzi
Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Szarotkowej wymaga wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń. Gmina Dopiewo obecnie nie posiada takiej dokumentacji. Przeanalizujemy sytuację na ulicy Szarotkowej pod względem możliwości wykonania miejsc parkingowych, ustawienia słupków oraz posadzenia dodatkowej zieleni (drzew, krzewów).
Imię
Filip
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak