Przejdź do treści
Treść pytania
Mam pytanie czy PumpTrack w Dąbrówce podlega konserwacji ( chociażby koszenie trawy , które wysokość przez cały sezon przypomina łąkę). Dodatkowo , czy Gmina Dopiewo ma zamiar doposażyć Pumprack w infrastrukturę typu ławki - poprzednie zostały zapewne skradzione / uszkodzone. Idealne rozwiązanie to betonowe bloki , które są idealnym miejscem aby odwiedzający PumpTrack rodzice /dziadkowie mogliby usiąść i odpocząć bez ryzyka ich uszkodzenia / kradzieży.
Treść odpowiedzi
Gmina Dopiewo rozważy ewentualne ustawienie na przedmiotowym obszarze betonowych ławek, biorąc pod uwagę liczne akty wandalizmu: kradzieże – stojaków rowerowych, koszy na odpady, ławek oraz dewastacje tablicy z regulaminem.
Imię
Adam
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak