Przejdź do treści
Treść pytania
Czy "nowe" władze gminy zmierzają zrobić coś z niefunkcjonalnym układem ulic na osiedlu Przyjaznym w Skórzewie? Przed wyborami był obiecany nowy wjazd, który oczywiście nie powstał.
Dodatkowo nowy deweloper już działa tak, żeby nie wybudować wjazdu na osiedle od dąbrowy, który jest w MPZP i który był wielokrotnie podnoszony przez władze gminy jako dowód, że wszystko na tym osiedlu jest zaplanowane poprawnie. Czy gmina ma wiedzę na ten temat i zamierza coś z tym zrobić?
Treść odpowiedzi
Wjazd w Os. Przyjazne od ul. Kozierowskiego zostanie zapewniony zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniach z mieszkańcami. Aktualnie w Starostwie Powiatowym jest rozpatrywany wniosek w sprawie pozwolenia na usunięcie z pasa drogowego drzewa, które uniemożliwia wybudowanie wjazdu w ul. Uprzejmą. Dość skomplikowana procedura uzyskania takiego pozwolenia zakłada, że pozytywną decyzję Starostwa w tej sprawie musi jeszcze zatwierdzić Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Będzie miała na to 30 dni. Kiedy już się to stanie, niezwłocznie zostanie rozpoczęta budowa wjazdu.
Imię
Patryk
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak