Przejdź do treści
Treść pytania
Czy przewiduje Pan dołączenie gminy do programu Ciepłe Mieszkanie? Taka decyzja popchnęłaby wielu właścicieli mieszkań w zabudowie wielorodzinnej docwumieny kopciucha na efektywne źródło ogrzewania, co skutkować będzie pozytywnymi zmianami dla naszej społeczności, tzn. poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zanieczyszczenia, a co za tym idzie poprawa jakości życia. Gmina partycypuje jedynie w programie czyste powietrze dla właścicieli domów, a właścicielom mieszkań zaoferowano jedynie 5 tys zł dotacji do wymiany, której koszt przekracza kilkanaście tysięcy złotych
Treść odpowiedzi
Obecnie Gmina Dopiewo istotnie oferuje swoim mieszkańcom dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania w wysokości 5000 zł. Dodatkowe dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania można jednak uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (dofinansowanie od 10000 – 20000 zł) i mogą o nie wystąpić również właściciele wspólnoty mieszkaniowej, podmioty posiadające spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu itp. Ponadto, aby poprawić jakość powietrza, o czym Pani wspomina, gmina Dopiewo podpisała porozumienie z WFOŚiGW na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Imię
Marta
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak