Przejdź do treści
Treść pytania
Czy byłaby opcja żeby autobusy linii 727 i w szczególności 729 o częstszą jazdę bo jak na przykład kończę lekcje o godz. 12.30 to zanim dojadę na Janikowo to będzie godz. około 13.00 to następny autobus mam o godzinie 13.52 albo jak jadę na ogrody to w autobusie jest tyle osób że drzwi się nie zamykają. autobusów jest tyle samo co trzy lata temu gdzie w gminie mieszkało mniej o prawie 10.000 tysięcy osób!
Treść odpowiedzi
Podmiejskie linie autobusowe organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu są stale rozwijane w miarę możliwości finansowych i technicznych, gdyż wpływy z biletów pokrywają jedynie około 30 proc. kosztów. Warto zaznaczyć, że w ciągu 3 lat na liniach nr 727 i 729 dołożono łącznie 10 kursów (8 w dni robocze i 2 w soboty). Niemniej jesteśmy świadomi dynamicznego rozwoju naszej Gminy i związanych z tym potrzeb transportowe. Aktualnie prowadzimy z ZTM Poznań rozmowy, w których przekonujemy o konieczności wzbogacenia oferty komunikacji autobusowej. Przeprowadzamy też szacunki dodatkowych kosztów, jakie obciążyłby Gminę Dopiewo.
Imię
Franek
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak