Przejdź do treści
Treść pytania
Czy Wójt zamierza coś zrobić z zakazaniem koszenia trawników w niedzielę i święta. Co zamierza Wójt zrobić by ograniczyć przeloty hałaśliwych małych samolotów np.: ze Smart Aviation nad Naszą Gminą. Samoloty te latają praktycznie w każdy słoneczny poranek również w niedzielę i święta i hałasując mocno przeszkadzają.
Treść odpowiedzi
Zapytanie o podobnej treści otrzymaliśmy od Pana 27 maja 2023 r. W odpowiedzi została zawarta informacja, że Wójt Gminy Dopiewo nie jest organem właściwym do wprowadzania ograniczeń oraz zakazów w zakresie przelotów nad miejscowościami. Pana interwencja została przekazana do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jeśli chodzi o koszenie trawników, to w polskim prawie brak jest przepisów regulujących takie prace w dni wolne od pracy. Zastosowanie mają tu jedynie przepisy o przestrzeganiu ciszy nocnej (godz. 22 – 6 rano). W sytuacji kiedy pracująca kosiarka bardzo nam przeszkadza, można ewentualnie odwołać się do przepisów o złośliwym niepokojeniu (art. 107 kodeksu wykroczeń). W uzasadnionych przypadkach należy skargę kierować do policji.
Imię
Szymon
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak