Przejdź do treści
Treść pytania
Zwracam się z prośbą o pomoc w interwencji związanej z przesunięciem słupa latarni w pasie drogowym przy ulicy długiej w Zakrzewie, Wszystkie słupy przy ulicy znajdują się w granicy posesji natomiast słup przy ulicy Długiej 120; jest na środku pasa drogowego i dodatkowo znajduje się na łuku drogi. Słup zasłania widoczność i powoduje realne niebezpieczeństwo podczas włączania się do ruchu . Nie widać nadjeżdżających samochodów czy rowerów. Załączam zdjęcia, które częściowo obrazują sytuację. Zwracam się z prośbą o przekazywanie wniosku do instytucji , która odpowiada za bezpieczeństwo na drodze w opisanym miejscu.
Treść odpowiedzi
Podobnie, jak w przypadku lustra, o które Pan wnioskował, przesunięcie słupa w pasie drogowym przy ul. Długiej w Zakrzewie leży w kompetencji Zarządu Dróg Powiatowych, bowiem jest do droga powiatowa. Przekażemy tę interwencję do ZDP.
Imię
M
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak