Przejdź do treści
Treść pytania
Dlaczego okoliczne gminy tzn. Tarnowo Podgórne czy Komorniki lub Luboń mają drugi język obcy już nawet od 4-5 klasy podstawowej, a my jako jedyna w okolicy nie mamy drugiego języka szybciej niż od 8 klasy podstawowej (co jest obowiązkowe)?
Buduje się natomiast bardzo dużo magazynów, firm i sklepów (które płaca podatki). Czy znają się na to pieniądze od następnego roku szkolnego?
Nowa część Skórzewa bardzo szybko się rozbudowuje, jest tu tak zwana już "betonoza" brak miejsca w planach na drzewa i roślinność? Czy są w planach takie miejsca jak parki i rekreacja oraz zagospodarowanie zielenią? Na razie widać sam beotn.
Treść odpowiedzi
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2029 r. poz. 639 z późn. zm.) drugi język obcy obowiązuje od klasy siódmej szkoły podstawowej i od tej klasy dzieci uczą się w naszej Gminie drugiego języka obcego. Na tę chwilę nie przewidujemy wprowadzenia drugiego języka obcego w klasach młodszych. Jeśli natomiast chodzi o nową część Skórzewa, to proszę zwrócić uwagę choćby na oddany niedawno do dyspozycji mieszkańców Figowy Zakątek – miejsce rekreacji, na terenie którego posadzono 105 drzew i 621 krzewów. Oby rosły jak najszybciej.
Imię
Malwina
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak