Przejdź do treści
Treść pytania
Czy na ulicy Leśnej (od ulicy Poprzecznej do ul. Wiejskiej) jest brane pod uwagę powstanie kanalizacji deszczowej ?
Czy istnieje jakiś powód, dla którego byłoby to niemożliwe w przyszłości (powody techniczne) ?
Treść odpowiedzi
Ulica Leśna na wspomnianym przez Pana odcinku była remontowana stosunkowo niedawno. W przyszłości, kiedy taki remont zostanie powtórnie zaplanowany będzie można rozważyć wykonanie kanalizacji deszczowej, bowiem nie ma żadnych przeszkód technicznych, które uniemożliwiałyby realizację takiej inwestycji.
Imię
Krzysztof
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak