Przejdź do treści
Treść pytania
Szanowny Panie Wójcie,
kolejny rok ulica Poznańska w Skórzewie, nie została jak to bywało wcześniej oświetlona świątecznymi ozdobami na czas Bożego Narodzenia. Co się stało z tymi ozdobami i dlaczego nie są montowane? Proszę podać przyczynę braku ich montażu przez kolejne lata.
Treść odpowiedzi
Świetlne ozdoby świąteczne, które zdobią ulice były przez Gminę wynajmowane i był to koszt kilkudziesięciu tysięcy zł rocznie wykorzystywany z dość skromnego funduszu sołeckiego. Kiedy do tego doszły drastycznie powiększone koszty energii, na spotkaniu z sołtysami zapadła decyzja jeszcze w czasie pandemii, że zrezygnujemy z tego skądinąd sympatycznie podkreślającego klimat świąteczny wystroju. Realia budżetowe sprawiły jednak, że zrezygnowaliśmy z tych ozdób.
Imię
Paweł
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak