Przejdź do treści
Treść pytania
Szanowny Panie Wójcie, skoro wydajecie zgodę na kolejne inwestycje to prosimy o zapewnienie bezpośrednich wjazdów z głównych ulic na te inwestycje. Przez ul. Dobrą jeździły dziś 40 tonowe tiry na budowę dewelopera ST Home. Mogę wysłać zdjęcie. Rozjechane są kostki, rozjechana całkowicie jest droga do naszego osiedla. Jeśli nie postawicie znaków zakazujących wjazdu takim samochodom to będziemy dokonywać innych czynności uniemożliwiających wjazd a niech deweloperzy martwią się o kontynuacje budowy. Mamy dość lekceważenia naszych problemów przez Was.
Treść odpowiedzi
W zeszłym tygodniu podjęliśmy decyzję, aby na wjazdach w ul. Dobrą i całe osiedle stanęły znaki o ograniczeniu tonażu do 3,5 tony, co zamyka możliwość korzystania przez ciężarówki z ul. Dobrej jako tranzytowej. Na osiedlu nastąpi też zmiana organizacji ruchu, która powinna go uspokoić i przywrócić poczucie bezpieczeństwa. O szczegółach będziemy informowali mieszkańców na bieżąco.
Imię
Katarzyna
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak