Przejdź do treści
Treść pytania
Ulica Miła jest ulicą łącząca dwie ruchliwe drogi- Poznańską i Kozierowskiego, dodatkowo znajduję się przy niej Przedszkole Kolorowa Wyspa Skarbów, do którego uczęszcza około 180 dzieci. Taka charakterystyka ulicy czyni ją ulicą ruchliwą. Dlaczego zatem została ona zablokowana, czyniąc ją niejako ulicą prywatną mieszkańców ulicy Miłej? Jest to droga gminna, finansowana ze środków publicznych. Obecna sytuacja bardzo utrudnia dojazd do przedszkola oraz pozostałych ulic osiedla Przyjaznego. Czy w tej sytuacji planowane jest alternatywne rozwiązanie tej sytuacji?
Treść odpowiedzi
Odpowiem Pani podobnie, jak jednej z mieszkanek osiedla Przyjaznego, bo i argumenty są podobne. Straż gmina badała natężenie ruchu na ul. Miłej między 23 listopada a 1 grudnia w godzinach dopołudniowych i w godzinach szczytu między 16 a 17. Dla przykładu już po otwarciu marketu w dniu 24 listopada (nie liczono aut dojeżdżających do posesji) w godz. między 8.10 a 9.10 – 48 aut, między godz. 16 a 17 – 63 auta; 30 listopada między godz. 8 a 9 – 37 aut, między godz. 16 a 17 – 90 aut; 1 grudnia między godz. 8 a 9 – 64 auta, między godz. 16 a 17 – 72 auta. Takie natężenie pokazuje, że ulica była traktowana jak tranzytowa, bo nie ma z niej dojazdu w głąb osiedla. Nie przesądzamy czy obecnie zastosowane rozwiązanie jest ostateczne. Rozmawiając z mieszkańcami staramy się pogodzić różne ważne aspekty. Myślę, że gdyby ta część mieszkańców, która dziś protestuje przeciwko zamknięciu wjazdu na ul. Miłą z jednej strony mieszkała przy niej, dziś byłaby zadowolona z takiego rozwiązania. Jedna informacja wydaje się ważna wobec argumentów podnoszonych przez mieszkańców zamieszkujących ul. Dobrą. Gmina jest gotowa do przejęcia tej i innych dróg osiedlowych. Problem leży po stronie obecnego właściciela tych dróg, który nie może ich przekazać ze względów formalno-prawnych. Powtórzę jednak, że będziemy szukali rozwiązań optymalnych dla mieszkańców osiedla.
Imię
Joanna
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak